Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2017-02-08

Skutecznie obronią

European Network Of CBRN TraIning CEnters Coordination and suport action – eNOTICE, to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020, stawiający sobie za cel stworzenie europejskiej sieci ośrodków szkoleniowych i badawczych w obszarze obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR). Członkowie mający realizować zadania wynikające z założeń wdrażanego przedsięwzięcia wyłonieni zostali w drodze konkursu, który adresowany był do europejskich instytucji specjalizujących się w szkoleniu, symulacji i testowaniu określonych rozwiązań.

W Polsce do programu zakwalifikowało się Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz jednostka organizacyjna Akademii Sztuki Wojennej właściwa do prowadzenia działalności dydaktycznej i analityczno-publicystycznej w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia oraz obszarów pochodnych – Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, które od 2004 roku przygotowuje i prowadzi szkolenia, aktywnie uczestnicząc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów ważkich z punktu widzenia doskonalenia systemu OPBMR Sił Zbrojnych RP.

Wszystkie zwycięskie ośrodki rozpoczną prace nad budowaniem wzajemnie połączonej sieci relacji zapewniającej spójność kierunków prowadzonych badań oraz umożliwiającej wymianę doświadczeń. Uczestnicy projektu wezmą udział w kilkunastu wspólnych ćwiczeniach, zarówno prowadzonych w warunkach poligonowych, jak również w symulacjach komputerowych. Powstałe po zakończeniu praktyk wnioski i obserwacje umożliwią wdrożenie optymalnych metod szkoleniowych, pozwolą także na wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie OPBMR oraz polepszą jakość narzędzi pomiaru dydaktycznego. Projekt zostanie oficjalnie zainaugurowany w maju br. i potrwa do 2021 roku, a na jego koordynatora wybrano Uniwersytet Katolicki w Belgii.

az

(źródło: akademia.mil.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)