Aktualności
Życie akademickie
08 Kwietnia
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-08

Śląsko-gwatemalska współpraca

Wymianę studentów, doktorantów i kadry akademickiej, a także gościnne wykłady, seminaria, wspólne projekty i badania naukowe oraz kursy i programy studiów obejmuje porozumienie, jakie Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisała z Centro de Investigación Cientifica y Cultural w Gwatemali.

Umowa jest przedłużeniem dotychczasowej współpracy między obiema instytucjami. Ze strony uczelni sygnowała ją dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W marcu badaczka odbyła wizytę studyjną połączoną ze stażem w Centro de Investigación Cientifica y Cultural w San Pedro La Laguna. W trakcie jej pobytu podsumowano dotychczasowe działania w ramach współpracy. W latach 2017–2021 w Gwatemali, Polsce, ale też w Ukrainie i Wielkiej Brytanii realizowano międzykulturowe projekty badawcze dotyczące pasywności transakcyjnej i potrzeb edukatorów. W najbliższych latach prof. Edyta Widawska planuje m.in. wykorzystać w badaniach autorskie narzędzie Educational Needs Questionnaire (ENQ) – opracowane wraz z dr Anną Pierzchałą – w badaniach społeczności Majów, zamieszkujących tereny wokół jeziora Atitlán. Jej ostatnia wizyta w Gwatemali służyła właśnie omówieniu możliwości współpracy naukowej z badaczami z Centro de Investigación Cientifica y Cultural.

Prof. Widawska przeprowadziła także warsztaty międzykulturowe w Stowarzyszeniu Tejiendo Futuros (Panajachel) na temat znaczenia kultury dla dynamiki relacji międzyludzkich. Odbyło się też spotkanie w Stowarzyszeniu Tejiendo Futuros (Panajachel) działającym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które dotyczyło możliwości współpracy na rzecz tworzenia założeń programowych dotyczących edukacji antydyskryminacyjnej.

Nowa umowa między Centro de Investigación Cientifica y Cultural a Uniwersytetem Śląskim obejmuje także m.in. wymianę studentów, doktorantów i kadry akademickiej, gościnne wykłady, seminaria, sympozja, wizyty studyjne, konsultacje, tworzenie wspólnych kursów i programów studiów, publikacje naukowe, udział w projektach edukacyjnych oraz prowadzenie badań naukowych.

MK, źródło: UŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)