Aktualności
Życie akademickie
25 Października
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2022-10-25

Specjalista w chirurgii endokrynologicznej doktorem honoris causa UJ

Prof. Anders Bergenfelz, specjalista w dziedzinie chirurgii endokrynologicznej, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uhonorowano go za wybitny wkład w rozwój nowoczesnej chirurgii endokrynologicznej.

Wśród najważniejszych dokonań prof. Bergenfelza podkreślono zwłaszcza współtworzenie ogólnoeuropejskiego rejestru schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego leczonych operacyjnie – EUROCRINE, promocję i rozwój europejskiej specjalizacji z chirurgii endokrynologicznej przy współpracy z Europejską Unią Egzaminów Medycznych, współtworzenie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów, rozwinięcie polskiej chirurgii, w tym nowoczesnej chirurgii endokrynologicznej w Krakowie, wspieranie zaangażowania polskich chirurgów w międzynarodowe badania nad optymalizacją jakości leczenia chirurgicznego schorzeń endokrynnych, a także promowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego w świecie poprzez powierzenie organizacji prestiżowych międzynarodowych kongresów naukowych.

Ceremonii, która odbyła się w zabytkowej Auli Collegium Maius, przewodniczył prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki. Laudację wygłosił prof. Marcin Barczyński z Wydziału Lekarskiego UJ CM. Przybliżył sylwetkę prof. Bergenfelza, którego określił mianem swojego wieloletniego mentora i przyjaciela. Omówił pokrótce dokonania uhonorowanego na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, w tym jego 15-letnią współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, obejmującą m.in. gościnne wykłady w ramach projektu OMICRON, kooperację z Wydziałem Lekarskim w tworzeniu rejestru EUROCRINE, umożliwienie szkoleń zagranicznych krakowskim chirurgom, a także współdziałanie w ramach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń chirurgicznych oraz kongresów gromadzących specjalistów z tej dziedziny (m.in. w Krakowie w 2006 i 2019 roku)

Prof. Bergenfelz wyraził ogromną wdzięczność za przyznany tytuł. Nawiązując do swojej długiej drogi zawodowej i naukowej, zwrócił uwagę m.in. na doniosłą rolę badań klinicznych w rozwoju medycyny. Podkreślił także wkład UJ w powstanie rejestru EUROCRINE oraz owocną współpracę z najstarszą polską uczelnią w tym i innych przedsięwzięciach.

Współpraca z ośrodkiem chirurgii endokrynologicznej na Wydziale Medycznym UJ była dla mnie zawsze wielką przyjemnością (…). Te jednostki cieszą się obecnie zasłużoną renomą w Europie i na świecie –  podkreślił.

Prof. Anders Bergenfelz ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Lund. W latach 1999 i 2012 pełnił funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej i Mięsaków Katedry Chirurgii Uniwersytetu w Lund. Od 1999 do 2012 roku kierował w tej uczelni Kliniką Chirurgii, a od 2011 do 2017 r. – Centrum Umiejętności Chirurgicznych „Practicum”. Jest uznanym w skali światowej autorytetem w dziedzinie chirurgii endokrynologicznej, autorem 140 punktowanych publikacji (wskaźnik Hirscha: 36, wskaźnik cytowań: 4658).

MK, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)