Aktualności
Życie akademickie
12 Marca
Opublikowano: 2020-03-12

Sprostowanie

Sprostowanie do artykułu „Nietypowe przypadki Politechniki Rzeszowskiej” autorstwa red. Piotra Kieracińskiego.

W związku z ukazaniem się artykułu „Nietypowe przypadki Politechniki Rzeszowskiej” autorstwa red. Piotra Kieracińskiego opublikowanego w dniu 13 lutego 2020 roku, proszę o sprostowanie nieprawdziwych stwierdzeń i insynuacji zawartych we wspomnianym artykule.

1. Wnoszę o sprostowanie treści „wbrew temu, czego się może Czytelnicy spodziewają, nie ma tu mowy o łamaniu prawa. Art. 118 ust. 2 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce sankcjonuje nepotyzm w uczelniach, o ile dotyczy on… rektorów

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Przy zatrudnieniu dr Adrianny Gardzińskiej, dr inż. Olimpii Markowskiej oraz Piotra Gardzińskiego nie wystąpiło zjawisko faworyzowania przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej członków rodziny. Sformułowanie użyte w treści artykułu »Nietypowe przypadki PRz« sugerujące nepotyzm w PRz było bezpodstawne”.

2. Wnoszę o sprostowanie treści: „Jedyną inwestycją, którą całkowicie przygotowało obecne kierownictwo PRz, jest pracownia Centrum Fizjoterapii i Sportu (…)”

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte w artykule »Nietypowe przypadki PRz« jakoby Centrum Fizjoterapii i Sportu, stanowiło jedyną inwestycję, całkowicie przygotowaną przez władze PRz”.

3. Wnoszę o sprostowanie treści: „w obu miejscach kierowanych przez rodzinę rektora planowane są kolejne inwestycje i są to jedyne inwestycje PRz przewidziane w najbliższym czasie”.

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte w artykule »Nietypowe przypadki PRz« jakoby inwestycje planowane w obu miejscach kierowanych przez rodzinę rektora były jedynymi inwestycjami PRz przewidzianymi w najbliższym czasie, ponieważ plan inwestycji na rok 2020 przewiduje m.in. przebudowę Domu Studenckiego Pingwin, budowę uczelnianego archiwum, modernizację i rozbudowę Studenckiego Centrum Kultury i Nauki (w miejscu dawnej stołówki)”.

4. Wnoszę o sprostowanie treści: „Na Studencki Kompleks Sportowy PRz uczelnia zapewniła sobie kredyt w wysokości 35 mln zł, który ma kosztować 17,5 mln zł, co w sumie daje aż 52,5 mln zł”.

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte w artykule »Nietypowe przypadki PRz« jakoby uczelnia zapewniła sobie kredyt na Studencki Kompleks Sportowy PRz w wysokości 35 mln zł, który ma kosztować 17,5 mln zł. Uczelnia ma możliwość zaciągnięcia zobowiązania kredytowego do kwoty 30 mln zł, którego oprocentowanie wyniosłoby 2,60%”.

5. Wnoszę o sprostowanie treści: „Wyniki głosowań, także tajnych, są dokładnie kontrolowane, z listą obecności w ręku, przez prorektora dr. hab. inż. Mariusza Oleksego”.

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte w artykule »Nietypowe przypadki PRz« jakoby dr hab. inż. Mariusz Oleksy sprawował jakąkolwiek kontrolę nad wynikami głosowań w Politechnice Rzeszowskiej”.

6. Wnoszę o sprostowanie treści:„W autoreferacie, prezentującym dorobek – dziwnym trafem nie ma go na dedykowanej awansom stronie CK, podobnie jak recenzji – kandydat przypisał sobie udział w konferencjach, na których z pewnością nie był – w jednym przypadku nie ma go wśród uczestników, a w drugim przypisał sobie udział w konferencji, która miała się odbyć kilka miesięcy po złożeniu wniosku i autoreferatu”

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte w treści artykułu »Nietypowe przypadki PRz« jakoby dr hab. inż. Mariusz Oleksy w autoreferacie, prezentującym dorobek, jak i recenzji przypisał sobie udział w jakichkolwiek konferencjach, w których w rzeczywistości nie uczestniczył”.

7.Wnoszę o sprostowanie treści: „W politechnice trwa wojna na dyscyplinarki. Rektor Markowski zwolnił kilku, jak twierdzą pracownicy PRz, cenionych profesorów, a wielu innym wytoczył sprawy dyscyplinarne z błahych powodów

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte w treści artykułu »Nietypowe przypadki PRz« jakoby w uczelni trwała „wojna na dyscyplinarki” czy też jakoby dochodziło do nieuzasadnionych zwolnień cenionych profesorów lub wytaczania im spraw dyscyplinarnych”.

8.Wnoszę o sprostowanie treści: „Od kilku lat spada wynik finansowy uczelni. (…) to wciąż wynik dodatni, ale wskazuje na systematyczne pogarszanie się sytuacji finansowej uczelni”.

poprzez zamieszczenie treści następującej:

„Nie polega na prawdzie twierdzenie zawarte w treści artykułu »Nietypowe przypadki PRz« jakoby sytuacja uczelni systematycznie się pogarszała na skutek działań Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego”.

Anna Karwacka, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej

Od redakcji: Odpowiedź autora artykułu opublikujemy niebawem.

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Arnolf 29.04.2020 14:01

    Mam nadzieję, że Redakcja FA nie ugnie się pod presją. To sprostowanie jest pisane na zasadzie "jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka". Niestety, wszystkie informacje podane w artykule „Nietypowe przypadki Politechniki Rzeszowskiej” są zgodne z prawdą. Czepianie się drobnych nieścisłości nic tu nie da. To tylko czubek góry lodowej, bo społeczność akademicka Politechniki Rzeszowskiej zna dużo więcej bulwersujących przypadków. Do tego stara ekipa po sromotnej porażce w wyborach rektora nie może się pogodzić z utratą wpływów i próbuje zakwestionować prawidłowość procedury wyborczej. Żałosne. Żal po utracie rodzinnego folwarczku odbiera resztki przyzwoitości.