Aktualności
Życie akademickie
07 Marca
Opublikowano: 2022-03-07

Stanowisko European University Association

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, do którego należy m.in. 37 polskich instytucji, potępiło rosyjską agresję militarną oraz wezwało swoich członków do wsparcia Ukrainy poprzez siedem priorytetowych działań. 

European University Association to największa organizacja reprezentująca europejskie uniwersytety. Powstała w 2001 roku w wyniku połączenia Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). Zrzesza ponad 850 uniwersytetów i krajowych konferencji rektorów z 48 krajów. Na wszystkich uczelniach należących do organizacji studiuje 19 mln osób.

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę stowarzyszenie potępiło agresję militarną oraz wyraziło solidarność ze studentami i pracownikami ukraińskich uczelni, jak również z całym społeczeństwem tego kraju. W specjalnym stanowisku przedstawiono również siedem priorytetowych działań wspierających Ukrainę. EUA:

1. Wzywa swoich członków i całe środowisko akademickie do czynienia wszystkiego co w ich mocy w celu potępienia wojny i domagania się jej zakończenia oraz do zapewnienia wszelkiej pomocy społecznościom uniwersyteckim i wszystkich osobom dotkniętych tym konfliktem.

2. Zobowiązuje się do nieustannej współpracy z ukraińskimi uniwersytetami – członkami EUA w celu ustalenia ich potrzeb w zakresie wsparcia; wszelkiej pomocy ukraińskim uniwersytetom i tym członkom rosyjskiej społeczności akademickiej, którzy sprzeciwiają się agresji, jak również wspierającemu je całemu europejskiemu sektorowi szkolnictwa wyższego poprzez monitorowanie i rozpowszechnianie konkretnych systemów wsparcia i kluczowych informacji oraz inne stosowne działania.

3. Zwoła krajowe konferencje rektorów, aby ustalić jak najlepiej współpracować na rzecz wsparcia ukraińskich członków EUA, we współpracy z takimi organizacjami jak Scholars at Risk i Magna Charta Observatory.

4. Zaprzestanie na chwilę obecną kontaktu i współpracy ze wszystkimi centralnymi instytucjami rządu Federacji Rosyjskiej oraz każdego innego kraju, który aktywnie wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę i wzywa swoich członków do rozważenia podobnych działań.

5. Rekomenduje, aby liderzy uczelni członkowskich EUA i krajowych konferencji rektorów sprawdzili i upewnili się, że nawiążą współpracę wyłącznie z tymi organizacjami rosyjskimi, których działalność jednoznacznie oparta jest na wspólnych europejskich wartościach.

6. Dostrzega, że wiele partnerstw edukacyjnych i badawczych opiera się na kontaktach między naukowcami i zauważa, że wielu rosyjskich naukowców, podejmując wielkie ryzyko osobiste, publicznie skrytykowało inwazję, jednak doradza swoim uniwersytetom członkowskim, aby w każdym przypadku upewniły się, że kontynuacja współpracy jest w chwili obecnej właściwa, biorąc przy tym pod uwagę wytyczne polityki na szczeblu krajowym i europejskim.

7. Będzie nieustannie przypominać swoim rosyjskim członkom i członkom reprezentującym kraje popierające rosyjską agresję podstawowe wartości europejskie EUA i Magna Charta Universitatum.

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim, działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie i reprezentuje ten sektor na forach społecznych i politycznych (np. Komisja Europejska, Parlament Europejski), które decydują o kształcie regulacji dotyczących kształcenia, badań czy innowacji. W 9-osobowym Zarządzie EUA zasiada w tej kadencji dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego i obecny przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MK

Stanowisko European University Association

Dyskusja (0 komentarzy)