Aktualności
Życie akademickie
28 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-28

Startuje kolejna edycja „Doktoratu wdrożeniowego”

Od 8 maja będzie można składać wnioski w ramach nowej odsłony programu „Doktorat wdrożeniowy”. Inicjatywa pilotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwia jednoczesne prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym. Aplikacje będą przyjmowane do 5 czerwca.

Już ponad 2,7 tys. osób skorzystało w Polsce z alternatywnej ścieżki uzyskania stopnia doktora. Program uruchomiono w maju 2017 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm na kadrę naukową zaangażowaną w projekty badawczo-rozwojowe. Obok powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz i wprowadzenia ulgi B+R, to właśnie doktoraty wdrożeniowe miały być jednym z filarów krajowej polityki innowacyjności.

Głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy, w efekcie której rozwiązany zostaje problem (niekoniecznie technologiczny), z jakim zmaga się przedsiębiorstwo. Dlatego doktorat w tej wersji powstaje pod okiem dwóch promotorów: naukowego i wskazanego przez pracodawcę oraz w dwóch miejscach: na uczelni lub instytucie i w firmie. Jego autor otrzymuje również podwójną pensję: z ministerialnego stypendium (początkowo 3450 zł, a po pozytywnej ocenie śródokresowej 4450 zł) i z etatu w firmie. Rozprawa musi powstać w ciągu czterech lat. Do tej pory sfinalizowano już ponad sto doktoratów wdrożeniowych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło właśnie start kolejnej edycji programu. Składa się on z trzech modułów: podstawowego; dodatkowego („Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”), w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem; oraz kolejnego, wprowadzonego w ub.r. – „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia”, który dotyczy rozpraw w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Kto może wziąć udział w programie?

Inicjatywa adresowana jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/artystycznej.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 8 maja do 5 czerwca 2023 r. Szczegółowe informacje w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK

Praktyczne doktoraty


Dyskusja (0 komentarzy)