Aktualności
Życie akademickie
14 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-14

Startuje nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7 tys. zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR; lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej; lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Jaka jest wysokość stypendium?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Kiedy można składać wnioski?

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00. W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 450 studentów dostanie stypendia na I rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w programie przyznano 26 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 tys. na I rok studiów. Przeznaczono na ten cel ponad 130 mln zł.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)