Aktualności
Życie akademickie
04 Września
Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl
Opublikowano: 2017-09-04

Staże dla 12 absolwentów studiów w firmach z sektora kosmicznego

Półroczne staże w firmach sektora kosmicznego odbędzie 12 absolwentów studiów – laureatów II edycji konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Gala konkursu odbyła się 28 sierpnia w Warszawie.

Jak zauważył podczas wtorkowej uroczystości wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski, sektor badań kosmicznych nigdzie na świecie nie rozwija się w oparciu tylko o kapitał prywatny. – W każdym kraju, który jest graczem w technologii kosmicznej, państwo jako podmiot wspiera ten sektor i wspiera rozwój tego sektora również poprzez inicjowanie tego typu konkursów czy spotkań pomiędzy firmami a najlepszymi absolwentami czy doktorantami – dodał.

Zdaniem wiceministra w Polsce badania podstawowe są na bardzo dobrym poziomie, ale „brakowało jeszcze współpracy nauki z sektorem gospodarki”. – I to staramy się zmienić m.in. takimi programami, jak stypendia dla najlepszych badaczy, którzy mogą potem realizować swoje prace badawcze, prace wdrożeniowe w firmach – zadeklarował.

Konkurs „Rozwój kadr sektora kosmicznego” składał się z dwóch etapów. Najpierw organizatorzy wybrali 15 firm i instytucji, w których odbywać się będą staże. Znalazły się wśród nich m.in. firmy Astronika, Blue Dot Solutions i Creotech Instruments, jak również Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP czy Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego.

Drugi etap adresowany był z kolei do potencjalnych uczestników staży, w szczególności absolwentów z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera oraz osób z otwartym przewodem doktorskim i młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych.

Pierwsza edycja konkursu rozpoczęła się w listopadzie 2016 r. Jak podkreślają organizatorzy, aż 85 proc. uczestników programu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbyli staże.

Patronat nad nim objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju.

Lista laureatów

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)