Aktualności
Życie akademickie
25 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-25

Staże w BBN

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło nabór kandydatów do XI edycji Wakacyjnych Staży Studenckich. Program stażowy umożliwia zdobycie doświadczenia w instytucji wykonującej zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP, a także daje szansę zatrudnienia w instytucjach administracji państwowej.

Staże organizowane są nieprzerwanie od 2008 roku. W ciągu minionych lat program stał się prestiżową formą zdobywania kompetencji na najwyższym szczeblu administracji oraz stwarzał możliwość rozpoczęcie kariery zawodowej. Z przeszło setki dotychczasowych stażystów, pięcioro pracuje obecnie w BBN, a wielu nadal utrzymuje kontakty z ekspertami Biura.

Laureaci XI edycji WSS przez miesiąc będą mieli możliwość pracy z analitykami BBN w wybranym przez siebie departamencie Biura: Analiz Strategicznych, Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz w Archiwum.

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów na egzamin zaproszonych zostanie kilkudziesięciu wybranych w procesie rekrutacyjnym. Jednym z wymogów, umożliwiających udział w procesie kwalifikacyjnym jest średnia ocen uzyskanych w czasie studiów na poziomie powyżej 4,0. Egzamin będzie się składał z pisemnego testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Partnerem XI edycji WSS jest Uniwersytet Warszawski. Studentom mieszkającym poza Warszawą, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pokryje koszty zakwaterowania w Domu Studenta UW.

Formularz aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.bbn.gov.pl/staze.

Termin przesyłania aplikacji upływa 6 maja 2018 r.

Monika Biernat

Dyskusja (0 komentarzy)