Aktualności
Życie akademickie
28 Marca
Opublikowano: 2019-03-28

Staże w USA dla polskich lekarzy

Minister zdrowia i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podpisali 21 marca umowę dotycząca realizacji  programu NAWA im. prof. Walczaka „Wsparcie mobilności naukowców”. W ciągu trzech lat stu polskich lekarzy, specjalistów m.in. z kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych odbędzie staż w Stanach Zjednoczonych.  Uczestnicy projektu zyskają możliwość rozwoju naukowego i zawodowego oraz zdobycia cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych.

Pierwsze staże zaplanowano dla ok. 30 naukowców prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych. Będą one trwały od trzech do sześciu miesięcy.

O wyjazd do Stanów Zjednoczonych mogą ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora – nie dłużej niż 3 lata – lub mający otwarty przewód doktorski w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Muszą oni także, co zrozumiałe posługiwać się biegle językiem angielskim.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 20 maja 2019 r. w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

JK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)