Aktualności
Życie akademickie
13 Kwietnia
Opublikowano: 2021-04-13

Sto dni nowego Parlamentu Studentów RP

W sobotę, 10 kwietnia, minęło sto dni nowej kadencji Parlamentu Studentów RP. Przy tej okazji przewodniczący Mateusz Grochowski podsumowuje działalność organizacji w pierwszym kwartale tego roku.

Pod koniec listopada wybrano nowe władze Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym został Mateusz Grochowski, student Wydziału Nauk o Zdrowiu i absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To szesnasty sternik PSRP od momentu powołania organizacji w 1995 roku. Swoją kadencję zainaugurował z początkiem stycznia. Tuż przed jej rozpoczęciem, w rozmowie z Forum Akademickim”, sygnalizował, że będzie ona przebiegała pod hasłem Parlament wspólnych wartości”. W minioną sobotę minęło sto dni od objęcia przez niego stanowiska przewodniczącego PSRP. Co w tym czasie udało się zrealizować?

W każdym miesiącu odbywają się posiedzenia Rady Studentów, organu opiniodawczego PSRP oraz cotygodniowe spotkania Rady Wykonawczej.

Mimo dotychczasowej działalności w pełni online jestem zadowolony ze skuteczności podejmowanych przez nas działań. Świadczą o tym liczne inicjatywy, a także przeprowadzona na początku roku rekrutacja do obszarów zadaniowych, która cieszyła się dużą popularnością. Każdy zainteresowany może zresztą włączyć się w działalność PSRP także teraz – wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej –  zachęca szef Parlamentu Studentów RP.

Niezwykle ważny jest bieżący kontakt z przewodniczącymi samorządów studenckich – w tym celu PSRP organizuje otwarte spotkania (online). Pierwsze z nich odbyło się w styczniu, drugie w marcu. W ich trakcie odbywają się konsultacje planów PSRP oraz omawiane są bieżące kwestie i wyzwania, przed którymi stoją samorządy studenckie.

Już pod koniec stycznia ruszyła rejestracja dla samorządów studenckich, chcących wziąć udział w grywalizacji. To nowy projekt, mający na celu zwiększenie zaangażowania oraz podzielenia się wiedzą, dotyczącą funkcjonowania samorządów studenckich. Wśród dotychczasowych zadań można wyróżnić te poświęcone szerzeniu działalności studenckiej i wyjaśnianiu funkcji samorządu studenckiego, ale i tematyczne – dotyczące wsparcia psychologicznego. Każdy zaangażowany samorząd otrzymuje wraz z zadaniem materiały pomocnicze przygotowane przez władze statutowe PSRP.

Od lutego regularnie, co miesiąc, organizowane są na przemian konsultacje i szkolenia z Rzecznikiem Praw Studenta.

Zależy nam, by przedstawiciele samorządów mogli poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności, dlatego też na początku nowego roku zaktualizowaliśmy naszą ofertę szkoleń – podkreśla Grochowski.

Od stycznia przedstawiciele PSRP przeprowadzili 34 szkolenia z różnych tematów: od prawa autorskiego, przez opiniowanie programów studiów, organizację projektów, po kwestie promocyjne i tworzenie grafik.

Te trzy miesiące to także czas kampanii społecznych. Pierwszą z nich była inicjatywa COOLtura to nie bzdura”, współorganizowana z Uniwersytetem Opolskim, zwracająca uwagę na kulturę akademicką, komunikację na uczelni oraz akademicki savoir-vivre. Kolejną – Właśnie czytasz!”, projekt promujący czytelnictwo i pokazujący jego zalety. W marcu wystartowały także cykle live na fanpage’u PSRP – pierwszy z nich został poświęcony Zwierzowi popkulturalnemu, czyli Katarzynie Czajce-Kominiarczuk, autorce książki Seriale. Do ostatniego odcinka”. Następny – już w najbliższy czwartek, 15 kwietnia – będzie o czytaniu i języku (gość: prof. Jerzy Bralczyk).

W trakcie stu dni przedstawiciele PSRP wielokrotnie reprezentowali środowisko studenckie. Mateusz Grochowski wziął m.in. udział w seminarium Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom” w ramach konferencji Wolność i odpowiedzialność akademicka”, organizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Uniwersytet SWPS. Podczas Europejskich Trendów Edukacyjnych prezentował z kolei informacje o obecnym kształceniu zdalnym ze studenckiego punktu widzenia, a w trakcie Festiwalu Pracy Jobicon przedstawiał, jak działalność studencka jest odbierana przez pracodawców. Podczas szczytu młodzieżowego” zaprezentował dotychczasowe działania PSRP w zakresie wsparcia psychologicznego.

Ten czas to też intensywne działania związane z nawiązywaniem porozumień z partnerami oraz planowaniem wydarzeń i kolejnych inicjatyw. W kalendarzu znajdą się regularne spotkania online z partnerami.

Intensywnie pracujemy nad nowymi wydarzeniami, w tym konferencją tematyczną planowaną na maj, oraz kontynuacją dotychczasowych, sprawdzonych, ale jakże potrzebnych projektów, takich jak Strefa Komfortu PSRP” czy projektu związanego z opiniowaniem programów studiów – zapowiada przewodniczący PSRP.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to niezależna organizacja, będąca oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Istnieje od 1995 roku i na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem studentów w Polsce, także na forum międzynarodowym. Swoje cele realizuje poprzez ochronę praw studenta we współpracy z samorządami studenckimi wszystkich uczelni, jednocześnie wspierając ich rozwój. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz, w imieniu studentów, przedstawia ich propozycje właściwym organom i instytucjom. Realizuje szereg projektów studenckich, m.in. Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, szkolenia dla studentów i samorządów studenckich oraz Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)