Aktualności
Życie akademickie
10 Października
Źródło: archiwum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Opublikowano: 2022-10-10

Studenccy innowatorzy na start!

Rusza nabór do kolejnej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Młodzi innowatorzy mają szansę zdobyć nawet 70 tys. zł.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wrześniu 2020 roku. W poniedziałek, 10 października, wystartowała trzecia edycja. Wnioski będą przyjmowane do 14 listopada br. Wysokość finansowania albo dofinansowania konkretnego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł.

Program ma na celu pomoc kołom naukowym działającym na uczelniach w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników;
  • transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej;
  • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych;
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Te działania mają służyć kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości działalności tych kół oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

W rozstrzygniętej w ub.r. pierwszej edycji programu spośród 244 zgłoszeń do finansowania zakwalifikowano 128 projektów o łącznej wartości 6,6 mln zł. Ich autorami byli studenci 54 uczelni. W drugiej odsłonie wpłynęło 214 zgłoszeń, z których finansowania uzyskało 106 projektów autorstwa studentów 46 uczelni o łącznej wartości 5,75 mln zł.

MK

Komunikat MEiN w sprawie naboru wniosków

Dyskusja (0 komentarzy)