Aktualności
Życie akademickie
20 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-20

Studenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS wśród laureatów VI edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Po raz szósty przyznano nagrody pieniężne i staże w ramach ogólnopolskiego programu stypendialnego skierowanego do dobrze rokujących młodych dziennikarzy.

W tegorocznej edycji do grona 27 laureatów Stypendium im. Leopolda Ungera dołączyli: Jakub Mejer, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych na realizację reportażu dotyczącego słowackich korzeni Andy’ego Warhola, Joanna Kukier wybierze się do Brukseli na dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”, Piotr Idem odbędzie jednomiesięczny staż w „Gazecie Wyborczej” w Warszawie, Małgorzata Sawa zrealizuje jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka” w Warszawie, a Anna Pawelczyk podejmie staż w obsłudze prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy. Oprócz praktyki pod okiem doświadczonych dziennikarzy, laureaci otrzymują również uposażenie finansowe na czas pobytu w miejscu realizacji stażu.

Kapituła Stypendium podkreśliła wysoki poziom złożonych wniosków oraz atrakcyjność zgłaszanych tematów. W tym roku wśród pięciu osób nagrodzonych, aż trzy reprezentują Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną Wydziału Politologii UMCS.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy Rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Dedykowane jest dziennikarzom do 35 roku życia, którzy wykażą w dorobku osiągnięcia m.in. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych.

W skład Kapituły Stypendium wchodzą następujące osoby: Matylda, Monika i Marek Unger (Rodzina Patrona), Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman (przewodnicząca Kapituły), Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, prof. dr hab. Stanisław Michałowski (rektor UMCS), prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)