Aktualności
Życie akademickie
02 Stycznia
Źródło: UwB
Opublikowano: 2019-01-02

Studenci i doktorant z UwB ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia

Siedmioro studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku znalazło się na liście tegorocznych stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.  

Czworo z nich:  Jakub Ali Farhan, Przemysław Brzozowski, Mateusz Gąsowski oraz Katarzyna Kowalik, to studenci prawa. Stypendium otrzymały też Aleksandra Golonko, studentka biologii i Aleksandra Joanna Lewandowska, studiująca kryminologię.

Stypendium doktoranckie trafiło do mgr. Łukasza Kierznowskiego z Wydziału Prawa UwB.

Jak informuje MNiSW, na rok akademicki 2018/2019 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1325 wniosków studentów i 537 wniosków doktorantów. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Wysokość stypendium wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/informacjana-temat-wynikow-rozpatrzenia-wnioskow-o-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019-dla-studentow-i-doktorantow

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)