Aktualności
Życie akademickie
15 Września
Opublikowano: 2020-09-15

Studenci na rynku nieruchomości 2020

Dwie trzecie studentów stacjonarnych wynajmuje lokum odpłatnie, z czego 36% płaci czynsz w wysokości 500–750 zł miesięcznie – wynika z raportu Centrum AMRON, przygotowanego we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. W ocenie ekspertów, w roku akademickim 2020/21 należy spodziewać się obniżki cen najmu.

Centrum AMRON od 11 lat publikuje raport poświęcony analizie zmian cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Od 5 lat monitoruje także rynek najmu mieszkań.

– Od 2018 r., jako jedyny ośrodek analityczny w Polsce, szczegółowo analizujemy dane dotyczące najmu studenckiego, który w Polsce stanowi istotną część całego rynku mieszkań na wynajem. Tegoroczny raport, ze względu na uwarunkowania zmieniające się pod wpływem pandemii COVID-19, powinien się stać obowiązkową lekturą i służyć jako niezbędny poradnik przydatny przy negocjowaniu umów najmu na rok akademicki 2020/2021. Może być tylko taniej! – nie ma wątpliwości dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji w Centrum AMRON.

W minionym roku akademickim 66% ankietowanych studentów wynajmowało lokum odpłatnie. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że są najemcami prywatnej nieruchomości, natomiast 14% wskazało na zakwaterowanie w akademiku. Więcej niż co czwarty (27%) mieszka u rodziny lub znajomych i nie płaci za najem, zaś 7% studentów posiada własną nieruchomość.

Miesięczne opłaty za najem ponoszone przez studentów są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. W grupie ankietowanych wahały się od 270 zł za pokój w akademiku uczelnianym do nawet 2,5 tys. zł za całe mieszkanie na wyłączność. Studenci uwzględniali w odpowiedzi całkowity czynsz najmu, dodając przeciętne opłaty za media i czynsz administracyjny. 88% badanych zadeklarowało, że ich miesięczna opłata za najem była mniejsza lub równa 1 tys. zł. Pozostałe 12% osób płaciło więcej niż 1 tys. zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę przedziały 250-złotowe, najwięcej ankietowanych (36%) wskazało na czynsze najmu rzędu 500–750 zł. Opłaty od 250 do 500 zł ponosiło 28% studentów, zaś od 750 do 1000 zł – 24% z nich. Najmniej, bo tylko 2% badanych, zdecydowało się wynajmować lokum po cenie wyższej niż 1500 zł. Interesująca jest analiza cen najmu pokoi pod kątem liczby lokatorów. Mieszkanie w pojedynkę kosztowało średnio 741 zł miesięcznie i było ok. 200 zł droższe niż współdzielenie pokoju. W grupie ankietowanych różnica cenowa pomiędzy pokojem dwuosobowym a wieloosobowym, gdzie mieszka trzech lub więcej studentów, jest niewielka i wynosi zaledwie 37 zł.

Z dziewięciu dostępnych czynników mających największy wpływ na wybór najmowanej nieruchomości, najwięcej z ankietowanych studentów jako jeden z najważniejszych wskazało cenę. Taka odpowiedź pojawiła się 1364 razy. Zamknięcie uczelni z powodu pandemii COVID-19 spowodowało duże zmiany na rynku najmu studenckiego. Tylko 37% ankietowanych zadeklarowało, że ich sytuacja mieszkaniowa po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń nie zmieniła się. Pozostałe 63% studentów zdecydowało się na wyprowadzkę bądź negocjowanie ceny najmu. Na zerwanie lub zawieszenie umowy najmu i wyjazd z miasta studiowania zdecydowało się 27% badanych. Na obniżkę czynszu w dotychczasowym miejscu najmu mogło liczyć 15% studentów, a kolejne 15% zmieniło lokum na tańsze. 2% ankietowanych płaciło za najem tyle samo, pomimo zmiany miejsca zamieszkania. W 2% przypadków studenci wyprowadzili się z miasta studiowania, ale nadal musieli pokrywać całą opłatę ze względu na obowiązywanie umowy.

Raport „Studenci na rynku nieruchomości 2020” został przygotowany przez Centrum AMRON w ramach Projektu „Aktywny Student” Warszawskiego Instytutu Bankowości, we współpracy z koordynatorami Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. oraz przy dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Analiza oparta została na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród 2810 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia, kształcących się na studiach dziennych, w 19 największych polskich miastach akademickich. W raporcie wykorzystano również dane publikowane przez GUS, Eurostat, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz dane Google Trends.

MK, źródło: WIB

 

Studenci na rynku nieruchomości 2020

 

Dyskusja (0 komentarzy)