Aktualności
Życie akademickie
26 Października
Fot. Agata Łuksza
Opublikowano: 2022-10-26

Studenci PB zaprojektują parki kieszonkowe w Hajnówce

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zaprojektują parki kieszonkowe w Hajnówce. Ich propozycje mają być gotowe do końca lutego.

Parki kieszonkowe to niewielkie zielone enklawy, które powstają obecnie w wielu miastach na świecie. Są pomysłem na załagodzenie skutków tzw. betonozy. Nadmierne uszczelnianie powierzchni poprzez ich betonowanie i asfaltowanie sprawia bowiem, że zakłóca się naturalny obieg wody. Zakładanie parków kieszonkowych nie tylko poprawia bilans wodny, ale też służy estetyce miast, umożliwia mieszkańcom odpoczynek wśród zieleni, może też wpływać na zachowanie lokalnych gatunków zwierząt i owadów.

Urząd Miasta Hajnówka, który dzięki pozyskaniu funduszy norweskich realizuje projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, przewiduje utworzenie jednego lub dwóch parków kieszonkowych na terenie miasta. O pomysły na to, jak uporządkować zieleń miejską zapytał pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. W grę wchodzi kilka lokalizacji w mieście. Znajdują się one w różnych miejscach, niektóre są przy ruchliwych ulicach, inne przy szkołach i w sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Jak się okazuje, tego typu praktyczne zadania mają ogromną wartość dla wzbogacenia procesu dydaktycznego. Zadaniem studentów będzie przygotowanie pracy semestralnej: „Parki kieszonkowe dla lokalizacji w Hajnówce”.

Układając programy zajęć z przedmiotów, których jestem koordynatorem, takich jak: architektura krajobrazu i terenów zieleni; studia i plany zagospodarowania przestrzennego; planowanie regionalne; praktyka inwentaryzacyjna urbanistyczna czy tematy prac dyplomowych, zawsze staram się wykorzystać aktualne zapotrzebowanie na projekty architektoniczne czy urbanistyczne w różnych miejscach naszego regionu. Chętnie korzystam ze zgłaszających się przedstawicieli samorządów gmin czy miast – co ciekawe są często nimi nasi absolwenci czy byli dyplomanci – a także wykorzystuję kontakty z własnej wieloletniej praktyki projektowej architektoniczno-urbanistycznej – mówi dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, która z ramienia uczelni koordynuje współpracę z UM w Hajnówce.

Pod jej kierunkiem do Hajnówki przyjechała grupa kilkudziesięciu studentów semestru V kierunku architektura. Przeprowadzili wizję lokalną oraz inwentaryzację siedmiu wybranych fragmentów miasta na potrzeby opracowania koncepcji parków kieszonkowych. Otrzymali materiały oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe, na których pracowali podczas pobytu. Kolejnym krokiem będzie praca nad koncepcjami zagospodarowania parków kieszonkowych wraz z projektami zieleni i doborem gatunków roślin. Projekty mają być gotowe do końca lutego.

Współpraca Urzędu Miasta oraz Politechniki Białostockiej związana z realizacją projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” obejmuje jednak znacznie więcej przedsięwzięć. Oprócz wspomnianych już studenckich projektów parków kieszonkowych już w połowie listopada 2022 r. rozstrzygnięty zostanie konkurs architektoniczny ART TIME. To rywalizacja młodych architektów, głównie studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, na koncepcję zagospodarowania terenu wokół byłego dworca PKP w Hajnówce. W dalszych planach jest zachęcenie studentów WA PB do podejmowania w swoich pracach dyplomowych inżynierskich i magisterskich tematów związanych z problemami przestrzennymi w Hajnówce, m.in. zaprojektowanie kaplicy wielowyznaniowej, nowego centrum Hajnówki, ratusza czy pensjonatu w lesie.

Monika Rokicka, źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)