Aktualności
Życie akademickie
19 Maja
Fot. Adam Paczkowski
Opublikowano: 2021-05-19

Studenci PK w świecie pojazdów elektrycznych

Nowoczesne stanowiska dydaktyczne wzbogaciły bazę laboratoryjną Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Dzięki nim przyszli inżynierowie będą mogli poznać i zrozumieć istotę zastosowania elektrycznych układów napędowych we współczesnych pojazdach i maszynach roboczych.

Samochody z elektrycznym lub hybrydowym napędem stają się coraz częstszym widokiem na naszych drogach. Ten trend nie wynika wyłącznie z mody. Rosnące zainteresowanie motoryzacją opartą na elektryczności to także efekt przyjętych w Polsce kluczowych dokumentów stanowiących ramy rozwoju elektromobilności (m.in. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, Krajowa Polityka Miejska, Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategia Rozwoju Transportu, Biała Księga Transportu).

Intensywny rozwój tego rodzaju motoryzacji pozwala przypuszczać, że inżynierowie posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu działania pojazdów elektrycznych i szeroko rozumianej elektromobilności będą coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy. Tacy specjaliści znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się handlem i serwisem pojazdów elektrycznych i hybrydowych , ale także ich eksploatacją.

Kształcenie inżynierów, dla których najdrobniejsze szczegóły dotyczące zastosowania elektrycznych układów napędowych w pojazdach nie będą tajemnicą, staje się więc wyzwaniem naszych czasów. Chcąc sprostać temu wyzwaniu, Politechnika Koszalińska wzbogaciła swoją bazę laboratoryjną o stanowiska umożliwiające zdobywanie wiedzy praktycznej w zakresie elektrotechniki w zastosowaniu do środków transportu. W ten sposób na Wydziale Mechanicznym powstało Laboratorium Mikrosilników Elektrycznych. Młodzi adepci nauki i przyszli inżynierowie mogą zgłębiać tu tajniki zastosowania elektrycznych układów napędowych we współczesnych pojazdach oraz maszynach transportowych. Studenci zdobędą umiejętności z zakresu programowania i sterowania różnymi silnikami elektrycznymi, w tym także obsługą i zastosowaniem serwonapędów.

Laboratorium stało się w ten sposób elementem bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć w zakresie elektromobilności dla kierunku transport. Umiejętności praktyczne mogą tu jednak zdobywać także studenci innych kierunków (chodzi głównie o wiedzę dotyczącą sterowanych silników prądu stałego).

W nowym laboratorium znalazł się m.in. silnik DC wraz z hamownią, które tworzą stanowisko do badania właściwości silników prądu stałego. Jest także stanowisko do badania silników krokowych (silnik krokowy połączony z układem hamulca proszkowego). Kolejnym zestawem jest serwonapęd z hamownią. Odrębne stanowisko to laboratorium mikrosilników (jest ono przeznaczone do badania właściwości silników krokowych, serwonapędów, silników prądu stałego i nauki programowania sterowników PLC współpracujących z silnikami). Każde ze stanowisk wyposażone jest w oprogramowanie, które umożliwia archiwizację danych pomiarowych. Katedry Energetyki dysponuje ponadto stanowiskami do badania silnika bocznikowego i obcowzbudnego DC, silnika asynchronicznego, pierścieniowego i klatkowego. W laboratorium przygotowano dodatkowo kilka innych stanowisk badawczych: do badania rozrusznika i do badania alternatora pojazdu, a także układami sterowania silnikami typu Motronic.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, Wydział Mechaniczny wkrótce zamierza uruchomić na kierunku transport nową specjalność: Elektromobilność i robotyzacja w transporcie. W jej ramach studenci nabędą wiedzę dotyczącą eksploatacji środków transportu (pojazdów i maszyn transportowych), w przypadku których podstawowym źródłem napędu jest silnik elektryczny lub zespół silników (pojazdy hybrydowe). Poznają też zagadnienia dotyczące robotyzacji procesów transportowych i magazynowania, w tym projektowania i analizy systemów transportowych i magazynów zarządzanych przy pomocy narzędzi sieciowych klasy ERP, WMS i TMS (wykorzystujących także aplikacje mobilne). Co istotne, kształceniem zajmą się specjaliści z branży transportu, mechatroniki, energetyki i automatyki.

W programie pojawią się także zagadnienia związane ze sposobami konwersji energii w systemach rozproszonych, a także istoty jej wykorzystania do napędu środków transportu. Będą też elementy oddziaływania środowiskowego transportu w aspekcie jego nisko- i zeroemisyjności. Nabyta przez studentów wiedza i uzyskane umiejętności wpiszą się w szeroko rozumiane technologie dedykowane tzw. smart city oraz cyfrowemu transportowi, zarówno po stronie technicznej, informatycznej, społeczno-organizacyjnej, jak i ekonomiczno-środowiskowej.

źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)