Aktualności
Życie akademickie
18 Stycznia
Źródło: www.pw.edu.pl
Opublikowano: 2024-01-18

Studenci Politechniki Warszawskiej w misji CURiE

Wpływ światła UV na próbki kompozytów oraz oddziaływanie promieniowania kosmicznego na panele słoneczne zbadają studenci Politechniki Warszawskiej w ramach projektu CURiE. Ich eksperyment zakwalifikował się do międzynarodowego programu BEXUS.

To wspólne przedsięwzięcie Niemieckiej Agencji Kosmicznej i Szwedzkiej Narodowej Rady Kosmicznej, realizowane we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Dzięki programowi studenci europejskich uczelni mogą przeprowadzać eksperymenty naukowe z wykorzystaniem balonu stratosferycznego, który wynosi w powietrze zaprojektowane i skonstruowane przez nich urządzenia badawcze.

Takie eksperymenty przyczyniają się do zgłębiania wiedzy na temat warunków panujących w przestrzeni kosmicznej – wyjaśnia Dominika Pytlak ze Studenckiego Koła Astronautycznego, działającego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Studentka koordynuje projekt CURiE, który zakwalifikował się do programu i weźmie udział w kampanii startowej.

Pod koniec listopada ubiegłego roku część naszego zespołu pojechała do ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej ESTEC w Holandii, gdzie zaprezentowała eksperyment przed komisją. Dwa tygodnie później dowiedzieliśmy się, że projekt został wybrany do programu – opowiada Dominika Pytlak. – Przed nami jeszcze dwa wyjazdy, podczas których zaprezentujemy postępy w pracach – dodaje.

Najintensywniejszym okresem dla 9-osobowego zespołu będzie lato. Wtedy urządzenia będą składane i testowane. Studenci cały czas mogą liczyć na pomoc ekspertów z ESA, którzy nie tylko nadzorują projekt, ale dzielą się wiedzą i przekazują cenne wskazówki.

Kampania startowa planowana jest na październik. Nasz zespół odwiedzi Esrange Space Center zlokalizowane niedaleko Kiruny na północy Szwecji. Przez kilkanaście dni będziemy przygotowywać się do startu balonu – mówi Dominika Pytlak. – Nie jest to jednak koniec pracy. Potem czeka nas analiza wyników i finalny raport – dodaje.

Zespół ze Studenckiego Koła Astronautycznego chce zbadać wpływ promieniowania ultrafioletowego i jonizującego na materiały kompozytowe oraz promieniowania kosmicznego na panele fotowoltaiczne. W przypadku pierwszej części eksperymentu przewidywane zmiany obejmują degradację powierzchni materiałów oraz zmiany w ich strukturze. Wykorzystane zostaną dwa zestawy próbek. Jeden z nich będzie narażony na działanie promieniowania, a drugi – kontrolny – pozostanie na ziemi. Po zakończonym locie próbki zostaną poddane testom mechanicznym, a uzyskane rezultaty porównane z wynikami otrzymanymi z testów próbek kontrolnych. Badania mogą przyczynić się do rozwoju bardziej wytrzymałych materiałów, które znajdą zastosowanie w przemyśle kosmicznym.

Eksperyment z panelami będzie polegał na wystawieniu specjalnie zaczernionych (osłoniętych) polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych na promieniowanie kosmiczne w stratosferze, wielokrotnie wyższe niż przy powierzchni ziemi. Nie będą one zatem dostarczać energii elektrycznej z energii światła widzialnego, spodziewane są za to sygnały elektryczne powstałe wskutek przechwytywania przez nie wysokoenergetycznych kwantów pochodzenia kosmicznego. Takiego zjawiska nie sposób zmierzyć na pokładzie satelitów, a przyczynia się do degradacji struktur krzemowych paneli, stopniowo obniżając ich sprawność.

Dzięki eksperymentowi będziemy w stanie określić jego natężenie, na przykład w kontekście zastosowań w detektorach promieniowania jądrowego czy bateriach gammawoltaicznych, oraz wpływ na proces degradacji paneli – dodaje Dominika Pytlak.

Ponieważ jak Maria Skłodowska-Curie studenci skupiają się na badaniu promieniowania, wybrali polsko-francuską uczoną jako patronkę projektu. To już szósty raz, kiedy członkowie Studenckiego Koła Astronautycznego uczestniczą w programie BEXUS. Ostatnim zrealizowanym eksperymentem była misja TOTORO we wrześniu 2023 roku.

źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)