Aktualności
Życie akademickie
08 Listopada
Źródło: Danfoss
Opublikowano: 2022-11-08

Studenci poprawią efektywność energetyczną łódzkich budynków

Politechnika Łódzka wraz z Urzędem Miasta Łodzi, Ambasadą Królestwa Danii w Polsce i firmą Danfoss będzie pracować nad poprawą efektywności energetycznej łódzkiego budownictwa. Dzięki porozumieniu studenci nauczą się, jak projektować zrównoważone miasta i budynki, wykorzystując innowacyjną technologię.

„Inżynierowie Nowej Generacji” to projekt zainicjowany przez firmę Danfoss w 2021 roku w Warszawie. Teraz został on uruchomiony również w Łodzi. Współpraca łączy cztery podmioty: Urząd Miasta Łodzi, Politechnikę Łódzką, Ambasadę Królestwa Danii oraz firmę Danfoss. W ramach projektu grupa wybranych przez uczelnię studentów będzie pracować nad planem poprawy efektywności energetycznej wyznaczonych budynków.

Łódź znajduje się wśród 100 miast z całego świata, które mają ambicje stać się neutralne klimatycznie. Od lat intensywnie rewitalizujemy budynki, a dzięki rozpoczynającemu się projektowi, w proces ten zostaną włączeni również studenci z Politechniki Łódzkiej – przekonuje Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. – Ten projekt będzie służył wszystkim, nie tylko łodzianom. Idea 100 miast neutralnych klimatycznie zakłada wypracowanie rozwiązań i dzielenie się tą wiedzą z innymi – dodaje.

Dania jest liderem w zakresie energooszczędnego budownictwa, a także pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Studenci przeniosą na polski grunt skandynawskie doświadczenia i zdobytą wiedzę, pracując nad planem poprawy efektywności energetycznej łódzkich obiektów. Projekt przyczyni się do przyspieszenia procesu dekarbonizacji polskich miast i międzynarodowej wymiany doświadczeń. To również olbrzymia dawka wiedzy i potencjał rozwoju dla studentów polskich uczelni technicznych.

Musimy zadbać o efektywność energetyczną. Bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje projektów takich jak „Inżynierowie Nowej Generacji”, w których doświadczone umysły spotykają się z młodymi i kreatywnymi umysłami, aby znaleźć rozwiązania naszych wspólnych problemów – zaznacza Ole Toft, ambasador Danii.

W ramach przedsięwzięcia, Łódź wybierze budynki, które następnie zostaną poddane szczegółowej analizie, wykonanej przez studentów. Dodatkowo miasto zapewni dostęp do niezbędnej dokumentacji projektowej oraz informacji o aktualnym zużyciu energii w badanych obiektach. Realizując projekt „Inżynierowie Nowej Generacji”, studenci nawiążą merytoryczną współpracę z ekspertami z firmy Danfoss, będą uczestniczyć w warsztatach i wykładach, a także odwiedzą obiekty referencyjne w Danii oraz centra wymiany wiedzy, zajmujące się efektywnością energetyczną.

„Inżynierowie Nowej Generacji” w Łodzi to dokładnie taki rodzaj partnerstwa, jakiego potrzebujemy: współpraca międzysektorowa w celu podjęcia konkretnych działań w obliczu kryzysu klimatycznego i energetycznego. Danfoss bierze w niej udział i oferuje wiedzę na temat potrzebnych rozwiązań technicznych – podkreśla Martin Rossen, Senior Vice President, Head of Group Communication & Sustainability w Danfoss. – Najczystszą dostępną energią jest energia, której w ogóle nie zużywamy. Potencjał w zakresie efektywności energetycznej jest olbrzymi i wciąż niewykorzystany. Nadszedł właściwy czas na działanie – apeluje.

Projekt potrwa do końca przyszłego roku, a jego wyniki zostaną przedstawione władzom miasta, które będzie aktywnie włączone w cały proces realizacji projektu.

Studenci, korzystając z innowacyjnych technologii, uzupełnią praktycznymi doświadczeniami wiedzę, którą zdobywają w trakcie zajęć na uczelni. Śmiało można powiedzieć, że staną się inżynierami przyszłości – podsumowuje prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)