Aktualności
Życie akademickie
26 Stycznia
Źródło: www.pwsz.raciborz.edu.pl
Opublikowano: 2021-01-26

Studenci PWSZ w Raciborzu będą mogli symulować

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przeznaczone do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo powstanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Będzie służyć studentom już od najbliższego roku akademickiego.

Projekt realizowany jest w formie partnerstwa PWSZ ze Szpitalem Rejonowym im Józefa Rostka w Raciborzu. Jego główny cel to poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych. Jednym z elementów programu jest utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Będzie ono stanowić nowoczesną bazę dydaktyczną, przeznaczoną do praktycznej nauki zawodu.

W skład obiektu mieszczącego się na powierzchni prawie 600 metrów kwadratowych wejdzie 6 sal dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery. Zapewni to możliwość kształcenia studentów w warunkach zbliżonych do warunków szpitalnych.

Sala wysokiej wierności będzie odzwierciedleniem szpitala. Studenci zrealizują tu scenariusze symulacyjne wysokiej wierności w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu. Nauka będzie oparta na zasadach wierności symulatorów, wierności miejsca oraz wierności psychologicznej. Symulatory pozwolą na odwzorowanie stanu pacjenta zgodnego z jednostką chorobową i aktualnym stanem zdrowia. Pozwolą na zmianę parametrów życiowych adekwatnie do wprowadzanych przez studentów procedur medycznych. Czynności wykonywane przez studentów będą nagrywane, a następnie w sali debriefingu oglądane i analizowane. Każdy student będzie miał możliwość obejrzenia filmu nagranego podczas wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań i określenia, czy podjęte przez niego działania były zgodne z obowiązującymi standardami. Studenci będą się tu też uczyli prawidłowej komunikacji z pacjentem i współpracy w zespole terapeutycznym. W sali tej znajdować się będą symulatory odzwierciedlające pacjentów dorosłych, dzieci i niemowlęta.

W sali umiejętności pielęgniarskich podczas realizowania scenariuszy pośredniej i niskiej wierności studenci będą zdobywali wiedzę i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa w różnych jednostkach chorobowych – od pielęgniarstwa zachowawczego, przez onkologiczne, chirurgiczne, opiekę paliatywną, traumatologię, aż po ortopedię.

W sali umiejętności technicznych studenci rozpoczną naukę zawodu. Tutaj nauczą się techniki wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich takich jak: zakładanie wkłuć, podłączanie wlewów dożylnych, pobieranie krwi, cewnikowanie, podawanie leków, prowadzenie dokumentacji medycznej. Zajęcia na tej sali będą cechowały się dużą powtarzalnością, co da studentom możliwość kompleksowego opanowania techniki wykonywania poszczególnych procedur.

Sale ALS/BLS posłużą do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności ratujących życie. Skomputeryzowane symulatory i trenażery umożliwią naukę rozpoznawania stanów zagrożenia życia, prawidłowego udrażniania dróg oddechowych w sposób bezprzyrządowy i przyrządowy (np. intubacja), wentylację pacjenta oraz prawidłowego uciskania klatki piersiowej podczas wykonywania zewnętrznego masażu serca. Dzięki oprogramowaniu symulatorów możliwy będzie pomiar głębokości ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt płytkich lub zbyt głębokich uciśnięć, relaksacji klatki piersiowej, prawidłowego miejsca ułożenia rąk podczas reanimacji, częstotliwości ucisków, pojemności wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. Studenci będą mogli bezpośrednio kontrolować swoje działania i korygować błędy.

W sali OSCE z kolei odbywać się będą Obiektywne Strukturalne Egzaminy Kliniczne (Objective Structured Clinical Examination). To forma sprawdzenia umiejętności praktycznych. Wszyscy studenci otrzymają do wykonania jednakowe zadania w tym samym czasie na różnych stanowiskach egzaminacyjnych. Ocena odbędzie się według identycznych kryteriów na podstawie check-list, co umożliwi obiektywne i sprawiedliwe sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Zakończenie prac związanych z utworzeniem centrum symulacji przewidziano na III kwartał tego roku, co oznacza, że już od przyszłego roku akademickiego PWSZ w Raciborzu rozpocznie stacjonarne kształcenie studentów w nowej jednostce. Inwestycja pochłonie blisko 2,6 mln zł. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kamil Szypuła, źródło: PWSZ w Raciborzu

Dyskusja (0 komentarzy)