Aktualności
Życie akademickie
30 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-03-30

Studenci sprawdzą skuteczność arteterapii w resocjalizacji więźniów

Skuteczność arteterapii w resocjalizacji więźniów sprawdzą studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Otrzymali na ten cel ponad 40 tys. zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Lubelscy żacy znaleźli się w gronie laureatów ministerialnego konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Do drugiej edycji programu wpłynęło 214 wniosków. Finansowanie w łącznej wysokości 5,75 mln zł otrzymało 106 projektów z 46 uczelni.

Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS, działające pod opieką dr Katarzyny Korony z Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej, będzie realizować projekt pt. „Skuteczność arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej skazanych odbywających karę po raz pierwszy”. Ma on na celu stworzenie na terenie zakładu karnego grupy artystycznej, która umożliwi studentom systematyczną pracę warsztatową ze skazanymi i przeprowadzenie badań naukowych dotyczących skuteczności podejmowanych działań. Studenci chcą sprawdzić efekty dłuższego projektu arteterapeutycznego jako inicjatywy wspierającej proces resocjalizacji penitencjarnej.

Zajęcia warsztatowe opracowano na podstawie autorskich scenariuszy, a sam projekt w dużej mierze będzie się opierał na twórczości samych skazanych – improwizacjach plastycznych na dany temat i ćwiczeniach dramowych. Połączenie tych elementów przyczynić się może do maksymalizacji efektów i większej skuteczności resocjalizacyjnej, mierzonej wielkością przeobrażeń uzyskanych u skazanych. Projekt ma szansę na rozpowszechnienie skutecznych metod resocjalizacyjnych w jednostkach penitencjarnych.

Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS działa od 2008 r. W ciągu ostatnich kilku lat realizowało wiele przedsięwzięć związanych z tematyką resocjalizacji penitencjarnej, w tym z Aresztem Śledczym w Lublinie, m.in. program „Twórcza resocjalizacja”, „Dzień Dziecka”, „Arteterapia z elementami dramy”, warsztaty arteterapeutyczne „Chcę Ci powiedzieć”. Od maja 2021 r. realizuje projekt pt. „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej” w Areszcie Śledczym w Lublinie i w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)