Aktualności
Życie akademickie
04 Marca
Źródło; Instytut Nauk Leśnych PB
Opublikowano: 2024-03-04

Studenci sześciu uczelni laureatami grantów ekologicznych

Studenci sześciu uczelni otrzymali granty w wysokości 10 tys. zł każdy na projekty w zakresie ekologii, klimatologii i sozologii. To inicjatywa Akademii Fundacji BOŚ.

Ogólnopolski konkurs grantowy adresowany był do młodzieży szkolnej oraz studentek i studentów. Jego celem było wsparcie w działaniach z zakresu ekologii, klimatologii lub sozologii oraz tworzenie społeczności osób zaangażowanych w te działania w ujęciach: naukowym,  kulturowym, edukacyjnym,  społecznym i medialnym. W tegorocznej edycji wpłynęło 148 wniosków. W kategorii studenckiej nagrodzono sześć kół naukowych:

  • Koło Naukowe Architektury i Budownictwa Ekologicznego Archinature z Politechniki Lubelskiej
  • Koło Naukowe Biologów im. dr. W. Chętnickiego z Uniwersytetu w Białymstoku
  • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Sekcja Inżynierii Sanitarnej z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Koło Naukowe Leśników Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej
  • Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów Explantatus Uniwersytetu Gdańskiego

Wśród laureatów są studenci z Politechniki Białostockiej, którzy z początkiem nowego semestru przystąpią do realizacji projektu na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego Puszczy Białowieskiej. Będą przy nim współpracować z instytucjami ochrony przyrody. Zaplanowano organizację obozu naukowego w Puszczy Białowieskiej, w czasie którego w porozumieniu z lokalnymi Nadleśnictwami (Białowieża, Browsk, Hajnówka) wyznaczone zostaną obszary badawcze. Do projektu zostaną włączone również powierzchnie, na których do tej pory Koło Naukowe Leśników prowadziło podobne działania, co pozwoli na analizę efektywności zwalczania gatunków obcych w runie. Obóz poprzedzony będzie studiowaniem biologii gatunków, nauką identyfikacji gatunków obcych, a także typowaniem potencjalnych siedlisk narażonych na ekspansję gatunków obcych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)