Aktualności
Życie akademickie
04 Września
Źródło: www.umb.edu.pl
Opublikowano: 2023-09-04

Studenci UMB będą się kształcić z leczenia żywieniowego

Fantomy do zakładania sond żywieniowych u pacjentów dorosłych i u dzieci oraz symulator odczuć starczych trafią do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To piąta uczelnia w Polsce, która wdroży program edukacji żywieniowej prowadzony przez Fundację Nutricia.

O tym, jak poważnym problemem jest niedożywienie pacjentów w polskich szpitalach pokazują wyniki badań. Ponad 30% pacjentów jest niedożywionych już podczas przyjęcia do placówki, a u dalszych 20–30% niedożywienie pogłębia się podczas samego pobytu. Niedożywienie znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia proces zdrowienia.

Od 2012 roku u każdego pacjenta dokonuje się oceny stopnia odżywienia. Aby za tą oceną poszły działania, mające na celu odpowiednie odżywienie pacjenta, uzupełnienie niedoborów, odpowiednią podaż białka, umożliwiającą szybszy powrót do zdrowia, lepsze gojenie ran i krótszy pobyt w szpitalu, potrzebna jest edukacja lekarzy wszystkich specjalności. W związku z tym, że leczenie żywieniowe, w tym żywienie enteralne przez zgłębnik lub pozajelitowe dożylne, zleca lekarz, warto zadbać o to, aby podstawowe informacje były przekazywane przyszłym specjalistom jak najwcześniej, już w czasie studiów medycznych. Zwłaszcza, że w obecnym programie studiów nie ma obowiązkowego przedmiotu dotyczącego leczenia żywieniowego, brakuje również tych zagadnień w programach większości specjalizacji lekarskich.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jako piąta polska uczelnia, dołączył do skoordynowanego programu edukacji żywieniowej Fundacji Nutricia. Zostanie wyposażony w fantom pediatryczny do nauki żywienia enteralnego (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii), dwa fantomy do nauki żywienia enteralnego imitujące osobę dorosłą (z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii), kombinezon do symulacji odczuć starczych. Dodatkowo Fundacja zapewni materiały dydaktyczne oraz szkolenia dla wykładowców. W najbliższym roku akademickim z zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń na fantomach w Centrum Symulacji Medycznych UMB skorzysta 1700 studentów. Po zajęciach będą umieli rozpoznać niedożywienie, żywienie pacjenta w okresie poprzedzającym duży zabieg operacyjny, żywienie enteralne dzieci, a także potrafili założyć sondę do żywienia i obsługiwać PEG. W efekcie skorzystają na tym przyszli pacjenci obecnych studentów.

Zajęcia z leczenia żywieniowego będą prowadzić wykładowcy z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB, Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii Pediatrii UMB, II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Kliniki Neurologii UMB, Kliniki Geriatrii UMB.

W programie Fundacji Nutricia uczestniczą już: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny.

MK, źródło: UMB

Dyskusja (0 komentarzy)