Aktualności
Życie akademickie
21 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-06-21

Studenci UMCS stworzyli aplikację „Grzyby w Polsce”

„Grzyby w Polsce” to aplikacja stworzona przez studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zawiera informacje o różnych gatunkach grzybów i ich występowaniu w polskich lasach.

Nad projektem pracowali studenci należący do dwóch kół naukowych działających na UMCS: SKN Geoinformatyków „GeoIT” (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) oraz SKN Biotechnologów „Mikron” (Wydział Biologii i Biotechnologii). Główną ideą było dostarczenie wiedzy na temat różnych gatunków grzybów, ich lokalizacji oraz związanych z nimi informacji, ale także budowanie świadomości potencjalnego niebezpieczeństwa, jakie mogą nieść za sobą grzyby.

Dane wykorzystane w aplikacji pochodziły z wiarygodnych źródeł, opartych na wieloletnich badaniach mikologicznych, jak np. strony internetowe (Grzybiarze.eu, Ekologia.pl, Grzybofil.pl oraz Nagrzyby.pl) czy literatura (m.in. B. Gumińska, W. Wojewoda „Grzyby i ich oznaczanie”, „Checklist of Polish Larger Basidiomycetes”).

Przedstawione w aplikacji dane są zmienne, ponieważ grzyby w swojej formie są nieprzewidywalne. Istotnym elementem projektu było ukazanie korelacji między różnymi zmiennymi, takimi jak lasy, gleby i gatunki grzybów. Te powiązania zostały zobrazowane i można je sprawdzić na stronie z atlasem grzybów. Aplikacja zawiera informacje dotyczące występowania różnych gatunków grzybów na terenie Polski. Na stronie internetowej umieszczono także kilka ciekawostek, na przykład informację o tym, który grzyb jest najczęstszym powodem zatruć oraz liczbę grzybów objętych ochroną – opisują autorzy aplikacji.

Studenci wprowadzili dane o 284 gatunkach grzybów spośród ponad 1200 występujących w Polsce. Wybrali te znajdujące się na liście gatunków dopuszczonych do zbierania. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów „Mikron” podjęli się zadania selekcji danych, aby wyłonić najistotniejsze. Przeprowadzono analizę i wyselekcjonowano kluczowe cechy oraz najlepsze zdjęcia. Natomiast w Studenckim Kole Naukowym Geoinformatyków „GeoIT” zajęto się aspektem technicznym, dodając odniesienie przestrzenne do danych opisowych. Przy użyciu platformy ArcGIS Online powstała aplikacja Web-GIS, która zawiera interaktywną mapę, przedstawiającą zestawienie wszystkich warstw. Jest przeznaczona dla wszystkich, niezależnie od tego czy są biologami, entuzjastami grzybów czy uczestnikami grzybobrania. Link do aplikacji: https://grzyby-w-polsce-wnozigp.opendata.arcgis.com/.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)