Aktualności
Życie akademickie
13 Lipca
Opublikowano: 2023-07-13

Studenci WSPiA będą prowadzić badania dla instytucji i firm z Podkarpacia

GRADUShub to nazwa nowego programu „tematów zamawianych” w ramach prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dzięki niemu instytucje i firmy z Pokarpacia, które potrzebują zbadania danego obszaru swojej działalności, mogą otrzymać gotową analizę problemu.  

GRADUShub to program zamawiania przez firmy tematów prac dyplomowych. Cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością. Dzięki temu firmy mogą zgłosić tematy prac dyplomowych i badań związanych z ich branżą lub konkretnym problemem, którego rozwiązanie jest dla nich istotne. Inicjatywę koordynuje działające w WSPiA Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej. Program polega na współpracy WSPiA oraz instytucji w zakresie tworzenia prac dyplomowych przez studentów. Promotor sprawuje opiekę nad seminarzystą, tak aby zgłoszony problem instytucji przyjął formę badań naukowych. Dzięki temu praca studencka aktywnie przyczynia się do rozwiązania zgłoszonego problemu.

Korzyści dla wszystkich  

Propozycja WSPiA daje przedsiębiorcom możliwość zdobycia świeżych i cennych spostrzeżeń na temat swojej branży.

W trakcie pisania pracy dyplomowej student będzie musiał przeprowadzić badania, analizy i wyciągnąć wnioski, które będą miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Tym samym przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowych pomysłów i wskazówek, które pomogą im w rozwoju ich firmy. Atutem programu jest także fakt, że przedsiębiorcy mogą mieć wpływ na temat pracy dyplomowej. Dzięki temu mają pewność, że będzie ona miała praktyczne zastosowanie i skoncentruje się na zagadnieniach, które są dla nich najważniejsze – tłumaczy dr Hubert Kawalec, pełnomocnik rektora WSPiA ds. kształcenia praktycznego i edukacji dodatkowej.

Dodaje, że program zamawiania przez firmy tematów prac dyplomowych to także korzyść dla studentów.

Dostają oni możliwość pisania pracy dyplomowej na temat, który jest dla nich ciekawy, ważny i pomoże rozwiązać problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy. To bardzo cenne doświadczenie i umiejętności. Korzyści z programu mają wszyscy. Dlatego zachęcam przedsiębiorców do zgłaszania tematów prac na temat interesującej ich problematyki – zachęca dr Hubert Kawalec.

Jak działa GRADUShub  

Zainteresowana instytucja zgłasza do Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej (CKKPiED) chęć wzięcia udziału w programie i określa problematykę, która będzie podstawą pracy dyplomowej. CKKPiED przekazują te informacje promotorom, a ci określają chęć podjęcia tematów w ramach seminariów dyplomowych. Wybrany promotor wraz z przedstawicielami instytucji precyzują na podstawie zgłoszonej tematyki konkretny temat pracy. Są one ogłaszane studentom, którzy następnie, w ramach praktyk dyplomowych, współpracują z instytucją w ramach działań empirycznych związanych z pisaniem pracy dyplomowej. Po obronie uczelnia przekazuje instytucji opracowaną problematykę.

Współpraca jest całkowicie bezpłatna, a jej podstawą jest chęć rozwoju oraz wzorcowa kooperacja świata nauki ze światem biznesu i administracji publicznej. Przykładowe obszary badawcze realizowane obecnie w ramach seminariów dyplomowych w WSPiA to: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, zarządzanie.

MK, źródło: WSPiA

Dyskusja (0 komentarzy)