Aktualności
Życie akademickie
14 Czerwca
Fot. Piotr Awramiuk
Opublikowano: 2022-06-14

Studenci z Chin kształcą się w Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka uruchomiła dwa kierunki kształcenia w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej przy Tianjin Chengjian UniversityStudenci z Chin zdobywają w stolicy Podlasia wiedzę na budownictwie, a kolejni jesienią – na inżynierii środowiska.

Pandemia oraz sytuacja geopolityczna opóźniła nieznacznie przyjazd studentów z Chin. Grupa 12 osób rozpoczęła kształcenie na studiach II stopnia na kierunku budownictwo. Przyszli inżynierowie szybko wdrożyli się w system edukacji Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej, nabywając techniczne umiejętności podczas zajęć na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

Ich przyjazd był możliwy dzięki aktywnej współpracy Politechniki Białostockiej z uczelniami w Chinach w ramach strategicznego programu rządu chińskiego: Belt & Road. Wspólne działania edukacyjne przypieczętowało powstanie Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej z siedzibą w Tianjin Chengjian University, która oferuje studia w Polsce na czterech kierunkach I i II stopnia: budownictwo oraz inżynieria środowiska są prowadzone przy współudziale Politechniki Białostockiej, zaś architektura i architektura krajobrazu przy współudziale Politechniki Krakowskiej.

Uczelnie z Polski będą mieć realny i namacalny – w postaci podwójnego dyplomu – wpływ na kształcenie chińskich inżynierów. To ogromne wyzwanie, ale też wyróżnienie dla Politechniki Białostockiej. Strona chińska nie tylko doceniła nasze programy dydaktyczne, ale też zaprosiła naszych wykładowców do współtworzenia programu studiów – wyjaśnia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Studenci I stopnia zobowiązani są studiować w Politechnice Białostockiej przez jeden rok akademicki, a studenci II stopnia – przez jeden semestr. Co ważne, programy studiów spełniają standardy jakości kształcenia obowiązujące w obu krajach. Poza podwójnym dyplomem ukończenia studiów przyszli specjaliści mogą liczyć też na inne korzyści.

Pobyt u nas przez kilka miesięcy to niewątpliwie duże wyzwanie dla młodych studentów, ale jednocześnie jest to świetna okazja do skorzystania z możliwości, jakie daje nasza uczelnia. To także szansa na rozwój osobisty poprzez poznanie innego kraju i kultury, doskonalenie znajomości języka angielskiego i wiele innych benefitów – podkreśla dr inż. Dariusz Andraka, prodziekan Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej ISE.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i dają specjalistyczną wiedzę m.in. z podstaw projektowania konstrukcji betonowych, stalowych i mostowych, konstrukcji murowanych i drewnianych, budownictwa drogowego, podstaw analizy statyczno-wytrzymałościowej czy organizacji robót budowlanych. Studenci zdobywają nowe kompetencje, wykorzystując najnowsze narzędzia i programy inżynierskie, zgłębiając przy okazji innowacyjne rozwiązania budownictwa niskoenergetycznego, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem rynku budowlanego.

Podczas pobytu na naszej uczelni studenci z Chin mają możliwość korzystania ze specjalistycznego zaplecza badawczego laboratorium konstrukcji budowlanych, które pozwala badać parametry mechaniczne trwałości materiałów oraz elementów konstrukcji żelbetowych i stalowych. Do ich dyspozycji są również laboratoria diagnostyki dynamicznej i statycznej, a także diagnostyki i ochrony cieplnej – wylicza dr inż. Beata Backiel-Brzozowska, wicedyrektor ISE na kierunku budownictwo.

Kształcenie odbywa się nie tylko w innowacyjnych laboratoriach Politechniki Białostockiej. Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami z regionu, które oferują wizyty studyjne na budowach, studenci z Chin mają możliwość poznania zawodu od strony praktycznej. Przykładem jest choćby firma Rogowski Development, która gościła studentów z Azji na jednej ze swoich inwestycji budowlanych. Przyszli inżynierowie poznawali technologię wykonywania konstrukcji żelbetowych. Zajęcia stanowiły znakomitą okazję do dzielenia się fachową wiedzą i doświadczeniem.

Kładziemy duży nacisk na zajęcia praktyczne, dlatego tak ważne jest, aby były one realizowane na miejscu, w Politechnice Białostockiej, przy aktywnym udziale studentów, a nie w trybie nauki zdalnej – wyjaśnia dr inż. Dariusz Andraka.

Studenci z Chin doceniają możliwość poznawania lokalnej kultury, czyste powietrze i bliskość dziewiczej natury. Białystok uważają za przyjazne miejsce do nauki i życia. Jeśli chodzi o warunki studiowania, zwracają uwagę na komfortowe zakwaterowanie w Domu Studenta Politechniki Białostockiej. Ich priorytetem podczas pobytu w Polsce jest nauka. Chwalą jakość edukacji i umiejętności dydaktyczne kadry białostockiej uczelni, dzięki której mogą doskonalić swoje kompetencje inżynierskie.

Z uwagi na obostrzenia covidowe, jakie panują w Chinach, nauczyciele akademiccy z PB nie mają możliwości wyjazdu do Tianjin Chengjian University – uczelni partnerskiej ISE, stąd zdalny charakter zajęć prowadzonych na czwartym semestrze studiów I stopnia na kierunkach: budownictwo i na inżynierii środowiska.

Politechnika Białostocka jest gotowa, by w październiku przyjąć na miejscu studentów tych dwóch kierunków, którzy będą kształcić się w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w rozbudowaną aparaturę badawczą i pomiarową. Pod okiem najlepszych nauczycieli akademickich 120 osób będzie mogło odbywać zajęcia, które przybliżą im zagadnienia z obszarów m.in. technologii ścieków, uzdatniania wody, systemów zaopatrzenia w  wodę, gospodarki odpadami czy instalacji sanitarnych – mówi dr inż. Ewa Szatyłowicz, wicedyrektor ISE na kierunku inżynieria środowiska.

Politechnika Białostocka współpracuje z Tianjin Chengjian University już od 2013 roku. Uczelnia powstała w 1978 roku w mieście Tianjin, położonym 114 km na południowy wschód od Pekinu. Tianjin jest ważnym portem nad Morzem Żółtym ośrodkiem wydobycia ropy naftowej z zatoki Bohai i największym chińskim producentem soli. W mieście działa kilkanaście szkół wyższych. W 2016 roku populacja Tianjin osiągnęła ponad 15,5 mln.

Magdalena Grzęda-Zajkowska, źródło: PB

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Światowiec 14.06.2022 11:58

    To jest uczelnia o (bardzo) niskiej pozycji w chińskim rankingu krajowym: https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_Chengjian_University . Znajomość j. angielskiego wśród (większości) studentów i pracowników TCU jest słaba.
    Lepiej będzie na przyszłość postarać się o współpracę z uczelniami z trochę wyższych półek. W mieście Tianjin istnieje także inna uczelnia - najstarszy i jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów chińskich: https://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin_University .
    Prestiż buduje prestiż.