Aktualności
Życie akademickie
08 Kwietnia
Źródło: www.wum.edu.pl
Opublikowano: 2022-04-08

Studenci z Ukrainy będą się uczyć języka polskiego na WUM

Trwają zapisy na prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny kursy języka polskiego dla studentów z Ukrainy, którzy chcą w naszym kraju kontynuować naukę.

Na rozpoczynające się 1 maja bezpłatne zajęcia mogą aplikować osoby posiadające obywatelstwo ukraińskie, studiujący na tamtejszych uczelniach w roku akademickim 2021/2022, które przybyły do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku. Kursy potrwają do końca września tego roku.

Planujemy uruchomić 5-miesięczne kursy języka polskiego prowadzone od poziomu A1 lub od poziomu A2, w zależności od tego, jakim poziomem wiedzy studenci wykażą się podczas testu poziomującego, który będzie poprzedzał rozpoczęcie kursu. Chcielibyśmy, aby po zakończeniu zajęć znajomość polskiego wśród naszych słuchaczy była wyższa o dwa poziomy – mówi dr Maciej Ganczar, kierownik Studium Języków Obcych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

To właśnie ta jednostka przygotowuje kursy w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wszyscy słuchacze kursów otrzymają na czas ich trwania stypendia od NAWA.

Złożyliśmy wniosek o przyznanie 180 miejsc. Ostateczna liczba studentów przyjętych na kurs będzie zatem uzależniona od decyzji NAWA. Optymalnie planujemy zorganizować 12 grup liczących po 15 osób. Chcemy zorganizować 6 kursów od poziomu A1 do poziomu B1, i tyle samo kursów od poziomu A2 do B2. Oczywiście, jeżeli pojawią się aplikacje od osób, których poziom znajomości języka polskiego wynosi B2, to uruchomimy również kurs na takim poziomie – zapowiada dr Ganczar.

Formularz aplikacyjny dla kandydatów znajduje się na stronie Studium Języków Obcych WUM. Jednostka posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji podobnych zajęć dla cudzoziemców.

Mamy już ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od niemal 10 lat prowadzimy wakacyjne kursy języka polskiego. We współpracy z Fundacją im. Konstantego Kalinowskiego organizujemy kurs języka polskiego dla Białorusinów. W zeszłym roku ukończyło go 120 osób. Obecnie w zajęciach całorocznych uczestniczy 45 słuchaczy z Białorusi – wylicza dr Ganczar.

W marcu Studium Języków Obcych WUM rozpoczęło także prowadzenie kursu języka polskiego dla 25-osobowej grupy uchodźców z Afganistanu, osób związanych z medycyną, które planują rozpocząć studia medyczne w Polsce.

Celem programu „Solidarni z Ukrainą” NAWA, w ramach którego Studium Języków Obcych WUM organizuje kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców, obywateli Ukrainy, jest umożliwienie ukraińskim uchodźcom kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach w okresie od marca do września 2022 roku.

źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)