Aktualności
Życie akademickie
16 Maja
Opublikowano: 2022-05-16

Studenci z Wrocławia nagrodzeni grantami FAST

Prawie 154 tys. zł otrzymają koła naukowe działające na wrocławskich uczelniach wyłonione w czwartej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej. Nagrodzono w sumie 37 projektów.

Fundusz Aktywności Studenckiej, prowadzony przez Wrocławskie Centrum Akademickie, jest programem miejskim, zainicjowanym przez prezydenta Wrocławia. Ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, zaangażowania w rozwój badań naukowych, innowacyjności i kreatywności studenckiej.

W tym roku do konkursu zgłoszono 79 projektów z 8 wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych oraz instytutów badawczych (w pierwszej edycji było ich 36, w drugiej – 45, a w trzeciej – aż 101). Każdy z nich miał szansę na wsparcie na poziomie 5 tys. zł, a na jeszcze wyższe finansowanie mogły liczyć te z kategorii specjalnej poświęcone tematyce samotności i osamotnienia.

Nagrodzono łącznie 37 projektów, a kwota dofinansowania wyniosła prawie 154 tys. zł! Blisko 1/3 nagrodzonych aplikacji otrzymała maksymalne dofinansowanie. Wśród laureatów dominują studenci Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich, którzy zrealizują po 13 projektów, w tym m.in. „Rozwój sztucznej inteligencji i środowiska symulacyjnego dla drona pracującego w warunkach naturalnych zbiorników wodnych” (KN „Robocik”), „Budowa rakiety dwustopniowej” (KN PWr in Space), „Synteza i cytotoksyczność kompleksów fulerenów z doksorubicyną jako nowoczesnej formy leku do celowanej terapii raka piersi” (SKN przy Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych.

Ponadto beneficjentami programu zostali studenci z: Uniwersytetu Wrocławskiego (2), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (4), Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (3), Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie filii we Wrocławiu (1) i Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfedla PAN (1).

MK

Laureaci IV edycji programu FAST

 

Dyskusja (0 komentarzy)