Aktualności
Życie akademickie
05 Lipca
Fot. Ryszard Wszołek
Opublikowano: 2022-07-05

Studenci z zagranicy kształcą się w Bydgoszczy w zakresie AI

Umiędzynarodowienie społeczności akademickiej najmłodszej politechniki w Polsce to jeden z celów projektu ATENA. W trzech edycjach weźmie udział co najmniej 45 studentów z zagranicy.

Projekt ATENA (Artificial inTElligence traiNing progrAmme) jest realizowany przez naukowców Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Na realizację przedsięwzięcia otrzymali oni blisko 370 tys. zł w ramach programu Spinaker Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W trzech edycjach weźmie udział co najmniej 45 studentów z zagranicy. Każda odsłona składa się z kilku elementów. Najpierw przeprowadzana jest rekrutacja, która odbywa się w sposób wyłącznie zdalny. Po niej zakwalifikowani studenci biorą udział w kursie online, podczas którego mierzą się z zadaniami przygotowanymi przez pracowników badawczo-dydaktycznych PBŚ. Zapoznają się również z podstawowymi informacjami teoretycznymi dotyczącymi sztucznej inteligencji oraz jej potencjalnych zastosowań. Następny etap to przyjazd do Bydgoszczy. W trakcie tygodniowego pobytu na PBŚ studenci realizują projekty w międzynarodowych grupach. Dopuszcza się też udział zdalny. Każda z grup ma wsparcie dwóch trenerów i pod ich opieką rozwiązuje wybrany wcześniej problem, stosując metody sztucznej inteligencji. Projekty dotyczą rozmaitych tematów: od wykrywania anomalii w sieci, przez ocenę wiarygodności klientów, aż do wybranych problemów wizji komputerowej. Wsparciem dla studentów jest również przedstawiciel biznesu, który zwraca szczególną uwagę na konieczność zarządzania pracą w zespole oraz skupienia się też na potencjalnych zastosowaniach biznesowych przygotowywanego rozwiązania. Studenci biorą udział również w wykładach dotyczących sztucznej inteligencji (zdalnych i realizowanych na terenie kampusu), warsztatach prezentacji, a także programie kulturalnym. W lipcu zaplanowano drugą odsłonę projektu ATENA.

Tegoroczna edycja zapowiada się bardzo ciekawie. Udało nam się zaangażować młody, dynamiczny zespół trenerów, który wprowadzi w świat sztucznej inteligencji naszych zagranicznych studentów, m.in. z Włoch, Węgier, Hiszpanii, Turcji, Rumunii oraz Południowej Afryki – informuje dr inż. Agata Giełczyk, koordynująca projekt.

Projekt ma realizować kilka celów. Pierwszym z nich jest umiędzynarodowianie społeczności akademickiej najmłodszej politechniki w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 naukę na pełnych studiach (I, II stopnia oraz w szkole doktorskiej) podjęło ponad 40 cudzoziemców. Co semestr przybywa też liczna grupa stypendystów programu Erasmus+ (w semestrze zimowym 2021/22 było ich 150, w letnim ponad 120). Projekt ATENA pokazuje Bydgoszcz i Politechnikę Bydgoską jako dobre miejsce do studiowania.

Innym celem jest kształcenie kadr w dziedzinie AI. Jak wskazują liczne raporty w Polsce i na świecie wciąż brakuje
wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się sztuczną inteligencją. Absolwenci projektu są zachęcani również do pierwszych publikacji naukowych. Być może któryś z nich zwiąże swoją przyszłość z pracą badawczą.

MK

 

Fot. Ryszard Wszołek
Fot. Ryszard Wszołek
Fot. Ryszard Wszołek
Dyskusja (0 komentarzy)