Aktualności
Życie akademickie
15 Listopada
Opublikowano: 2017-11-15

Studencie, zacznij karierę zawodową jeszcze na studiach

Jednym z największych problemów studentów jest wejście na rynek pracy bez posiadanego doświadczenia. Szansą na zdobycie umiejętności wymaganych do rozpoczęcia pracy w danej branży są staże i praktyki. Eksperci firmy doradztwa personalnego HRK rekomendują, aby zacząć budować ścieżkę kariery zawodowej jeszcze w trakcie studiów. 

Młode osoby, które studiują w trybie dziennym, niekiedy uważają, że podjęcie zawodu związanego z kierunkiem wykształcenia jest nieosiągalne. Twierdzą, że niejednolity plan zajęć uniemożliwia im rozpoczęcie pracy zawodowej. Warto jednak zauważyć, że każde doświadczenie jest cenną cegiełką w budowaniu CV, ponieważ często sam dyplom ukończenia studiów nie jest wystarczający do znalezienia pracy w zawodzie.

– Z mojego doświadczenia wynika, że studenci po dziennych studiach kierunkowych są mniej atrakcyjni dla pracodawcy niż ich rówieśnicy, którzy naukę łączyli z pierwszymi obowiązkami w pracy. Większość studiów zdecydowanie można połączyć z pracą w niepełnym wymiarze czasu, a potencjalni pracodawcy zdają sobie z tego sprawę – mówi Magdalena Lewy, Associate Consultant Financial Markets w firmie HRK .

Rozwiązanie na przeładowany plan zajęć

Jeśli student nie jest w stanie podjąć się pracy w zawodzie ze względu na obszerny plan zajęć, rozwiązaniem jest praca w godzinach wieczornych lub w weekendy. Osoba, która chce rozwijać się w branży, ale nie jest dyspozycyjna ze względu na zajęcia w szkole, może wybrać zawód tymczasowy, w którym rozwinie umiejętności miękkie: dyscyplinę, obycie z klientem, dotrzymywanie terminów czy poczucie odpowiedzialności za podjęte projekty. Z punktu widzenia pracodawcy kandydat, który ma na swoim koncie choćby minimalne doświadczenie, jest premiowany podczas procesów rekrutacyjnych.

Z raportu Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości” wynika, że ponad 4/5 badanych studentów i młodych absolwentów zdobyło doświadczenie zawodowe, godząc studia z pracą. W efekcie tego wysoko oceniali oni swoje kompetencje zawodowe. Według wspomnianych danych osoby z większym doświadczeniem są ekonomicznymi optymistami. Połowa z nich uważa, że jest w dobrej pozycji finansowej. Co ciekawe, wśród najmniej doświadczonych studentów takie przekonanie ma tylko co trzeci badany.

– Osoby, które chcą się rozwijać zawodowo, a nie mają takiej możliwości ze względu na wypełniony plan studiów, powinny pomyśleć o pracy dorywczej, np. na stanowisku kelnera. Doświadczenie w obsłudze klienta jest cenione przez pracodawców – na takich stanowiskach można się nauczyć dobrej organizacji pracy, dyscypliny i rozwagi. Obecnie młodzi ludzie nie czekają do momentu uzyskania dyplomu. Ambitnie budują swoją ścieżkę kariery w trakcie edukacji, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo zatrudnienia w znanych, pożądanych organizacjach – dodaje Jacek Olejarz, Executive Manager FMCG, Retail i Media w firmie HRK.

Jednak co jeśli plan studiów nie pozwala na podjęcie jakiejkolwiek pracy zawodowej mimo najszczerszych chęci studenta? Warto wówczas pomyśleć o różnego rodzaju aktywnościach na uczelni – jak się okazuje, takie doświadczenie również jest doceniane przez pracodawców.

– Firmy z sektora technicznego coraz częściej zatrudniają osoby bez konkretnego doświadczenia zawodowego. Ważne jest, aby życiorys danego kandydata wykazywał jego gotowość do zdobywania wiedzy w danych obszarach. O jego motywacji świadczą odbyte programy stażowe, uczestnictwo w kołach naukowych czy konferencjach. Ze względu na rynek kandydata specjaliści są świadomi swojej wartości i mają określone oczekiwania. Z tego powodu pracodawcy są skłonni zainwestować w absolwentów uczelni, aby z czasem pozyskać lojalnego pracownika – komentuje Izabela Ostapowicz, Consultant Engineering & Technology w firmie HRK. 

Staż – pierwszy krok w karierze zawodowej

Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie pracy w danym zawodzie jest uczestnictwo w programie stażowym. To szansa na poznanie zawodu w praktyce. Obalenie mitów branżowych czy nierealnych wyobrażeń może być cenną wskazówką podczas wyboru specjalizacji i planowania przyszłości. Oprócz rozwoju nowych umiejętności chęć udziału w stażach motywowana jest coraz częściej jest czynnikiem ekonomicznym – wiele firm oferuje wynagrodzenie na programach stażowych. Staże trwają zwykle od jednego do nawet kilku miesięcy.

– W przypadku kierunków technicznych długość stażu uzależniona jest to od roku studiów, na którym są kandydaci. Oczywiście nie czas trwania jest tu najważniejszy, ale realne zadania czy przeprowadzone projekty. Wielu pracodawców daje możliwość uczestnictwa w nowych przedsięwzięciach firmy, co później przekłada się na zdobywanie kompetencji – mówi Izabela Ostapowicz.

Od stażysty do pracownika

W raporcie PwC „Rynek pracy 2.0” ponad połowa ankietowanych przyznała, że preferuje staż/praktyki w trakcie roku akademickiego, a tylko 32% wybiera pracę w wakacje. Uczestnictwo w programach stażowych pozwala rozszerzyć sieć kontaktów. Zdarza się, że pracodawcy – jeśli nie mają wolnych stanowisk w obrębie swojej organizacji – rekomendują stażystę swoim partnerom biznesowym. Należy także pamiętać, że CV studenta zostaje w bazie organizacji, w której podjął on pracę. Jego portfolio może być rozpatrywane przez doradców personalnych nawet po kilkunastu miesiącach po zakończeniu współpracy.

– Organizacje często decydują się na zatrudnienie stażystów. Jednak nie zawsze dzieje się to od razu po zakończonym stażu. Często po upływie określonego czasu, gdy w firmie pojawia się zapotrzebowanie na dane stanowisko, dział HR w pierwszej kolejności kontaktuje się z byłym stażystą. Jest to powszechne nawet w przypadku, gdy oferta nie jest ściśle związana z poprzednim stanowiskiem.  Jeśli pracodawca zna już pracownika, to znacznie chętniej będzie chciał inwestować w jego rozwój i uzupełnienie niewielkich braków w kompetencjach mówi Jacek Olejarz.

Magdalena Lewy, która specjalizuje się w rekrutacji dla instytucji finansowych, twierdzi, że większość pracowników w tej branży powinna zacząć pracę już podczas toku studiów.

– Uczestnictwo w praktykach i stażach w trakcie studiów jest najprostszą drogą na otwarcie sobie furtki na przyszłość u danego pracodawcy. Często zakończenie stażu na ostatnich latach studiów automatycznie zamienia się w propozycję pracy na stałe. Instytucje finansowe w trakcie praktyk mają okazję ocenić potencjał młodego pracownika. Jeżeli osoba sprawdzi się na danym stanowisku, organizacje najczęściej dążą do tego, by stażysta został u nich na dłużej – dodaje ekspertka.

Należy pamiętać, że stażystę obowiązują te same zasady, co pracownika na etacie. Ważne jest profesjonalne podejście do obowiązków i powierzonych zadań. Pozytywny obraz zaangażowanego pracownika korzystnie wpływa na dalszą ścieżkę zawodową. Menedżerowie i mentorzy stażystów zwracają szczególną uwagę na kwestię motywacji u kandydatów. Jest to niezwykle istotne i przekłada się na efektywność w pracy. Jeżeli student wykazuje się proaktywną postawą, bardzo możliwe, że jego wysiłki zostaną docenione. Pracodawca może wypisać rekomendacje, które można dołączyć do swojego CV i listu motywacyjnego.

Wbrew pozorom nie każdy kandydat jest przyjmowany na staż. Najbardziej atrakcyjni pracodawcy, którzy organizują prestiżowe programy stażowe, prowadzą nawet kilkuetapowe procesy rekrutacyjne. Warto jednak starać się o stanowisko, które przygotuje studenta do pracy w interesującej go branży. Zdobycie doświadczenia zawodowego jest przecież inwestycją w przyszłość, dlatego studenci otwarci na nowe obowiązki i zadania dużo szybciej wchodzą na rynek pracy i mają większą szansę na awans oraz sukcesy w późniejszym życiu zawodowym.

Dominika Wiśniewska

Dyskusja (0 komentarzy)