Aktualności
Życie akademickie
14 Października
Źródło: UMG/Cargo
Opublikowano: 2021-10-14

Studenckie innowacje poszukiwane!

Do 3 listopada trwa nabór wniosków do programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. To przedsięwzięcie, które ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” został ustanowiony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we wrześniu ubiegłego roku. W tej chwili przyjmowane są zgłoszenia do drugiej edycji. Termin składania wniosków mija 3 listopada br. Wysokość finansowania albo dofinansowania konkretnego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł.

Program ma na celu pomoc kołom naukowym działającym na uczelniach w zakresie:

  • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, rozwiązań technicznych oraz promocji ich wyników;
  • transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej;
  • nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych;
  • zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami;
  • pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

W rozstrzygniętej w maju pierwszej edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” spośród 244 zgłoszeń do finansowania zakwalifikowano 128 projektów o łącznej wartości 6,6 mln zł. Ich autorami byli studenci 54 uczelni. Ich pomysły dotyczyły m.in. bezzałogowych statków powietrznych, modernizacji samochodu solarnego, okien w których przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona jest próżnią, łąk kwietnych czy bezzałogowego, zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)