Aktualności
Życie akademickie
11 Marca
Opublikowano: 2019-03-11

Studenckie Koło Leśników z UP w Poznaniu Leśną Instytucją Roku

Studenckie Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało tytuł Leśnej Instytucji Roku 2018 i Dębową Statuetkę Przeglądu Leśniczego.

Wyróżnienie przyznano za blisko 100-letnią historię, bogatą w wiele znaczących wydarzeń o charakterze wydziałowym, uczelnianym, a także ogólnokrajowym. W uzasadnieniu kapituła wskazała na kształtowanie aktywnych postaw u wielu roczników studentów, poprzez m.in. Organizację organizację obozów naukowych; pobudzanie aktywności społecznej studentów leśnictwa; zaangażowanie związane z upamiętnianiem historii Wydziału Leśnego i Koła Leśników; podnoszenie wiedzy zawodowej, w ramach działających kilkunastu sekcji; tworzenie pozytywnych warunków dla rozwoju studenckich talentów, co procentuje osiąganiem sukcesów zawodowych, naukowych i organizacyjnych; pełnienie roli rozpoznawalnej, solidnej i dobrej wizytówki poznańskiego Wydziału Leśnego.

Historia koła rozpoczęła się 5 listopada 1919 roku, kiedy to powołano Koło­ Rolniczo-Leśne Wszechnicy Piastowskiej (obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu. Liczyło wtedy 55 leśników i 37 rolników. Został powołany pierwszy zarząd, na którego czele stanął przewodniczący – Tadeusz Konopiński. Sama nazwa Koła ulegała licznym modyfikacjom, ale dla studentów zawsze było Kołem Leśników. W pierwszych latach pełniło wiele zadań, którymi teraz zajmują się dziekanat, wydawnictwa, administracja itp. To członkowie Koła Leśników pisali pierwsze podręczniki i materiały do nauki (Sekcja Skryptów). Początkowo siedziba KL mieściła się w piwnicy Zamku Poznańskiego, następnie na strzelnicy na Sołaczu. W 1928 wybudowano i oddano do użytku Dom Akademicki Sołacz, na jego parterze znajdował się Klub Leśników, Rolników, Sekretariat Koła Rolników i stołówka, a na pierwszym piętrze Sekretariat Koła Leśników i kilka pokoi studenckich. Fundusze na działalność koła były czerpane ze składek członków, datków od osób prywatnych, dotacje z uczelni i dziekanatu były sporadyczne, wpływy były również z biletów na prelekcje organizowane przez koło, oraz z biletów na Bal Leśnika. Coroczny Bal Leśnika nie był tylko wielkim wydarzeniem dla KL, zapisał się również w życiu kulturalnym Poznania. Pamiętny Bal odbył się w 1930 roku, kiedy to zjawili się Leon Mroczkiewicz i Tadeusz Perkitny, absolwenci Wydziału Leśnego, którzy właśnie wrócili z podróży dookoła świata. W pomieszczeniach koła często zapraszano gości i organizowano prelekcje i odczyty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wraz z absolwentami były organizowane liczne wycieczki, zarówno w okolicach Poznania, jak i w dalsze zakątki Polski. Raz do roku odbywała się wycieczka dla pracowników i studentów Wydziału Leśnego. W ten sposób studenci odwiedzili m.in. Białowieżę, Tatry, Polesie, Bory Tucholskie. Koło Leśników zawsze aktywnie uczestniczyło zarówno w życiu akademickim w Poznaniu, jak i poza nim. Co roku koło organizuje Polowanie Hubertowskie, Mszę Hubertowską, wydziałową wigilię w „Dużej Dziupli”, Skromny Bal Leśnika, Międzynarodowe Zawody Studentów Leśnictwa. Koło ma swój Hymn, który stał się Hymnem Poznańskich Leśników. Koło jest członkiem IFSA – International Forestry Students’ Association.

W ramach koła działa obecnie 16 sekcji, m.in. botaniczna, entomologiczna, teriologiczna, łucznicza, ornitologiczna. Funkcję prezesa pełni Sylwester Groblewski, a opiekunem koła jest dr hab. Jarosław Szaban.

Źródło: UP, kololesnikow.pl

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)