Aktualności
Życie akademickie
11 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-11

Student pracuje w Krakowie – raport portalu Aplikuj.pl

Pracują przeważnie na umowę zlecenie, unikają pracy zdalnej, nie chcą być konsultantami call center, fundraiserami i promotorami, skarżą się na brak szkoleń BHP, dodatkowe obowiązki w pracy, o których nie wspomniano podczas rekrutacji i opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń, prawie połowa deklaruje zarobki między 700 a 1500 zł, ale kształcący się na informatyce, medycynie i prawie są w stanie wyciągnąć ponad 2,5 tys. – to wnioski z raportu „Student pracuje w Krakowie” przygotowanego przez portal Apllikuj.pl.

W roku akademickim 2017/2018 naukę na krakowskich uczelniach kształciło się 143,6 tys. osób. Gród Kraka jest jednym z najchętniej wybieranych przez osoby rozpoczynające studia ośrodków akademickich. Działają tu 23 uczelnie (w tym 10 publicznych), które mają w swojej ofercie ponad 300 kierunków studiów, a absolwenci szkół wyższych bez trudu znajdują zatrudnienie. Wielu z nich swoje pierwsze kroki na rynku pracy stawia jeszcze podczas nauki. Czy łatwo o opłacalną pracę dla studenta? Jakie są pierwsze zawodowe doświadczenia młodych na lokalnym rynku pracy? Odpowiedzi na te pytania przynosi raport Aplikuj.pl „Student pracuje w Krakowie” przygotowany przez Apllikuj.pl na podstawie 426 kwestionariuszy wypełnionych przez studentów i absolwentów krakowskich uczelni, którzy podczas studiów podejmowali lub podejmują pracę zarobkową. Większość z nich (312) stanowiły kobiety. Aż 82,3% ankietowanych zadeklarowało realizację toku nauki w trybie stacjonarnym, a pozostałych 17,6% studia niestacjonarne.

Większość (66,7%) pracujących studentów to osoby, które przyjechały do Krakowa na studia z miejscowości oddalonych o ponad 30 km. Młodzi chętnie decydują się na podjęcie nauki na renomowanych uczelniach wyższych dużych miast – upatrują w nich szanse pobierania wiedzy na wysokim poziomie, a często też mają nadzieję na rozpoczęcie tam swojej ścieżki zawodowej. Niekiedy studenci podejmujący pracę zarobkową są do tego zmuszeni z uwagi na sytuację materialną. Według badania zdecydowana większość ankietowanych częściowo lub całkowicie pokrywa swoje koszty utrzymania. 41,1% opłaca transport i wyżywienie, ponad połowa deklaruje pokrycie kosztów na wydatki nieregularne i rozrywkę, natomiast 31,9% utrzymuje się w pełni samodzielnie.

Studenci najczęściej znajdują pracę przez portale internetowe – zarówno te z ofertami pracy, jak i ogłoszeniowe (51,4%). Większość uczelni prowadzi swoje biura karier, niemniej znaczna część ankietowanych studentów (31%) nie jest w stanie stwierdzić, czy na ich uczelni takie istnieje. 87,1% wszystkich ankietowanych nigdy nie skorzystało z pomocy biura karier podczas szukania pracy. Studenci pracują najczęściej od 20 do 30 godzin tygodniowo (42,7%). Większość uczęszcza na studia dzienne, więc nie ma możliwości zatrudnić się na pełny etat, a znalezienie czasu na zajęcia, wykłady, naukę, hobby, a dodatkowo pracę i tak nie jest łatwe. Pensje dla studentów są zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników. Z pełnej grupy badanych 47% osób zadeklarowało dochody między 700 a 1500 zł, przy czym 80,3% z nich pracuje od kilku do 30 godzin tygodniowo. Na najlepsze warunki finansowe podczas studiów mogą liczyć przedstawiciele zawodów deficytowych, m.in. studenci informatyki, medycyny i prawa. 22,3% spośród przedstawicieli tych trzech kierunków zadeklarowało, że zarabia powyżej 2,5 tys. zł, a ponad połowa (56,2%) w widełkach 1000–2500 zł. Zapotrzebowanie na specjalistów niektórych branż sprawia, że nawet przed zdobyciem dyplomu studenci tych kierunków, zwłaszcza na ostatnich latach, mają duże szanse znaleźć dobrze płatną, związaną ze ścieżką kształcenia pracę.

Aż 42% studentów z doświadczeniem w pracy uznało, że oferowane im zarobki są zbyt niskie. Średnie stawki godzinowe dla studentów w Krakowie są tylko o złotówkę z groszami wyższe niż ustawowa stawka minimalna – wynoszą około 16,10 zł brutto. W niektórych miejscach pracy, jak np. w obsłudze kelnerskiej, pracownicy mogą liczyć na dodatek w postaci napiwków, a w większych firmach na benefity pozapłacowe, np. karnety na siłownię, bilety do kina czy posiłki pracownicze. Zarobki studentów są stosunkowo niskie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że warunki pracy często są mało komfortowe, a zakres obowiązków szeroki.

Z odpowiedzi wynika, że studenci kierunków informatycznych, ekonomicznych, prawniczych i medycznych wyrażają większą niechęć do podejmowania typowych prac dorywczych, a częściej odbywają staże i praktyki w placówkach bezpośrednio związanych ze specjalizacją. Gdy jednak pracują w charakterze tymczasowym, wybierają stanowiska na recepcji lub biurowe. Jeśli chodzi o studentów kierunków humanistycznych, najczęściej pracują w usługach, gastronomii lub udzielają korepetycji. Choć w Polsce obserwuje się od lat malejącą stopę bezrobocia, a także zwiększenie się puli zawodów deficytowych, humaniści wciąż są grupą, która miewa trudności na rynku pracy. Przyglądając się Barometrowi Zawodów, dostrzeżemy nadwyżki w takich zawodach, jak nauczyciele, filolodzy, pedagodzy, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy czy pracownicy administracyjni.

Istnieje też pula stanowisk, które nie cieszą się uznaniem wśród większości młodych. Ankietowani wskazywali tu najczęściej: konsultant call center, fundraiser i promotor. Co najmniej połowa ankietowanych nie pracowała na tych stanowiskach, a ponad 30% zadeklarowało wyraźną niechęć do tego sposobu zarobku. Nic dziwnego – to stanowiska wiążące się z koniecznością ciągłego, aktywnego zachęcania obcych osób do zakupu produktu, udzielenia wsparcia lub skorzystania z usługi. Niełatwe zadanie dla podejmujących pierwszą pracę, w dodatku często wykonywane w niekomfortowych warunkach.

Spośród prac dorywczych, których respondenci podejmowali się często i chętniej do nich wracali, najwięcej osób wskazało stanowiska: ekspedient (36,6%), barman lub kelner (25,6%), korepetytor (19,5%) i pracownik fizyczny, np. magazynier, pakowacz, merchandiser.

Rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły nowe się możliwości dorywczej pracy zdalnej. Przy odpowiednich umiejętnościach można próbować pracy jako freelancer – np. copywriter, tłumacz, korektor czy grafik komputerowy. W social mediach i nie tylko pojawiają się też regularnie oferty pracy przez Internet; przy promowaniu produktów online, wprowadzaniu danych, wypełnianiu ankiet itp. Tego typu propozycje często oferowane są pod hasłem atrakcyjnej „pracy przez Internet” i chociaż zwykle znajduje się w nich obietnica szybkiego i wygodnego zarobku, wśród ankietowanych zaledwie 13,1% zadeklarowało podjęcie próby takiej pracy. Zdecydowana większość badanych nawet nie odpowiada na tego rodzaju ogłoszenia – głównie ze względu na ich niewzbudzające zaufania, lakoniczne treści (53,5%), lub stwierdzaną na podstawie dokładniejszych opisów nieopłacalność (33,3%).

Najbardziej pożądanym i korzystnym dla pracownika rodzajem zatrudnienia jest umowa o pracę – na czas określony lub nieokreślony. Spośród badanych studentów zaledwie 19,5% otrzymało w pracy podczas studiów tego typu umowę. Zdecydowana większość – aż 67,8% – była zatrudniona na umowę zlecenie, a kilkanaście osób na umowę o dzieło (5,2%).

W ankiecie pytano również o nieuczciwe praktyki pracodawców, z którymi spotykali się studenci. 39,7% respondentów nie spotkało się z żadnymi z wymienionych. Spośród tych, którzy zauważyli występowanie takiego zjawiska, do najczęściej występujących zaliczyć można: brak szkoleń BHP (30,5%), dodatkowe obowiązki w pracy, o których nie wspomniano podczas rekrutacji (31%), opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń (22,5%), wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej (22,8%), naruszanie praw pracownika (21,1%) czy kary finansowe potrącane z pensji (13,6%).

Badanie przeprowadzono metodą CEVI za pomocą ankiety online. Miała ona charakter jednorazowy, a zbieranie opinii trwało od 5 kwietnia do 15 maja 2019 roku. Uczestnicy udzielali odpowiedzi na pytania jednorazowego i wielokrotnego wyboru. Partnerem projektu było „Forum Akademickie”.

MK

Raport „Student pracuje w Krakowie”

 

Dyskusja (0 komentarzy)