Aktualności
Życie akademickie
16 Stycznia
Fot. Joanna Trąbka
Opublikowano: 2023-01-16

Student UŚ na czele Forum Uniwersytetów Polskich

Tomasz Janocha, student Uniwersytetu Śląskiego, został wybrany na przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. Zastąpi na tym stanowisku Ewę Staruch, która sprawowała funkcję przez ostatnie dwie kadencje.

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi jedną z dziesięciu komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się w minioną sobotę na Uniwersytecie Wrocławskim, wybrano skład prezydium na kadencję 2023.

Przewodniczącym FUniP został Tomasz Janocha, student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ubiegłego roku kieruje Samorządem Studenckim UŚ. W listopadzie został ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Z kolei w tym miesiącu rozpoczął pracę w Radzie Studentów przy Parlamencie Studentów RP. Jest dyrektorem Juwenaliów Śląskich i pasjonatem języka polskiego i lotnictwa cywilnego.

W skład prezydium FUniP weszli ponadto: Piotr Zaremba (Uniwersytet Szczeciński), Bartosz Gabrychowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Piotr Janeczek (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 lutego.

Forum Uniwersytetów Polskich jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich. Organizuje m.in. Galę Laurów Uniwersyteckich. Celem działalności Forum jest reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów, wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP, rozwijanie współpracy między tymi samorządami, troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego, wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej. Forum zrzesza obecnie samorządy studenckie z 22 uczelni.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~22 16.01.2023 16:56

    Brawo, Brawo Tomek