Aktualności
Życie akademickie
13 Maja
Źródło: www.uwm.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-13

Student UWM na czele Forum Uczelni Przyrodniczych

Fabian Maliszewski, student architektury krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w kadencji 2022/2023 będzie kierował pracami Forum Uczelni Przyrodniczych. To jedna z komisji branżowych Parlamentu Studentów RP.

Wybory odbyły się pod koniec kwietnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Do Kortowa przyjechali członkowie dwóch komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej: Forum Uniwersytetów Polskich oraz Forum Uczelni Przyrodniczych. Wybory na przewodniczącego tej drugiej wygrał Fabian Miszewski, student II roku architektury krajobrazu (II stopień) na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM, sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Zastąpi obecnego przewodniczącego Jędrzeja Myszaka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Kadencja nowych władz rozpocznie się w lipcu.

Chciałbym się zająć przede wszystkim wspieraniem rozwoju naukowego studentów. Moim zdaniem bardzo ważna jest wymiana doświadczeń między studentami oraz samorządami studenckimi odnośnie rozwoju kierunków przyrodniczych oraz jakości kształcenia na tych kierunkach. Ogromną nadzieję pokładam również we współpracy z Parlamentem Studentów RP oraz innymi komisjami branżowymi. Przed nami dużo pracy, ale wierzę, że w składzie nowego prezydium mamy osoby pełne energii i gotowe do pracy – mówi nowy przewodniczący.

Forum Uczelni Przyrodniczych to najmłodsza z dziesięciu komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Powstało w czerwcu 2021 roku w wyniku przekształcenia Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych. FUPr zrzesza jedenaście samorządów studenckich uczelni przyrodniczych i rolniczych, które wchodzą w skład Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Do zadań komisji należy m.in.: reprezentowanie środowiska studenckiego uczelni przyrodniczych i rolniczych, wspieranie samorządów studenckich, nawiązywanie współpracy oraz integracja środowiska studenckiego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących uczelni przyrodniczych i rolniczych.

MK, źródło: UWM, www.uwmfm.pl

Dyskusja (0 komentarzy)