Aktualności
Życie akademickie
28 Lutego
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2023-02-28

Studentka UMCS przygotowała aplikację wskazującą, gdzie budować elektrownie wiatrowe

Aplikację wskazującą optymalne miejsca dostępne pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce opracowała studentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Wybór lokalizacji to jedna z kluczowych decyzji w zakresie realizacji projektów farm wiatrowych. Na wybór odpowiedniego miejsca składa się wiele czynników, m.in. warunki wietrzne, przeznaczenie danego terenu, odległość od gospodarstw domowych oraz sieci energetycznej, a także – last but not least – dojazd.

Aby ułatwić inwestorom poszukiwania właściwej lokalizacji, Barbara Czausz ze Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT”, działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, przygotowała projekt aplikacji „Gdzie budować elektrownie wiatrowe?”. Pomysłodawcą stworzenia takiego rozwiązania jest dr hab. Leszek Gawrysiak – opiekun merytoryczny SKNG „GeoIT”.

Aplikacja ma charakter poglądowy, a jej celem jest przedstawienie potencjalnych lokalizacji dostępnych pod budowę turbin wiatrowych w Polsce, usytuowanych w odległości powyżej 500 m, 700 m oraz 1000 m od zabudowań. Przedstawione obszary obejmują też odpowiednie odległości od istniejących już wiatraków (dziesięciokrotność wysokości turbin wiatrowych), obszarów chronionych, tzn. parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, specjalnych terenów ochrony, obszarów chronionego krajobrazu oraz specjalnej ochrony (1000 m), lasów (150 m), rzek i jezior (100 m), a także linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia (100 m).

Analiza została wykonana na podstawie referencyjnych danych wektorowych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz bazy danych o pokryciu terenu Corine Land Cover. Przy jej projektowaniu wykorzystano oprogramowanie geoinformacyjne QGIS oraz ArcGIS Pro, w których użyto m.in. narzędzia do tworzenia stref buforowych wokół obiektów na podstawie podanej odległości czy też narzędzie do scalania obszarów. Wyniki analizy przedstawiono na interaktywnej mapie w formie udostępnionej publicznie aplikacji ArcGIS Online, dzięki czemu każdy może sprawdzić potencjalne lokalizacje dla wybudowania elektrowni w dowolnym miejscu w Polsce.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)