Aktualności
Życie akademickie
24 Października
Opublikowano: 2017-10-24

Studentka WSPiA zwycięzcą prestiżowych konkursów dla młodych prawników

Agata Lizak, studentka V roku prawa w WSPiA, zajęła pierwsze miejsce w dwóch ogólnopolskich prestiżowych konkursach na esej prawniczy i glosę do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy konkurs, „Acta non Verba”, dotyczył prawa zamówień publicznych. W drugim, „Santander Art & Culture Law Review”, studentka WSPiA musiała wykazać się znajomością ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Agata Lizak jest laureatką II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez WSPiA. Studiuje na piątym roku prawo. Od początku studiów mocno angażuje się w działalność naukową, uczestnicząc w wielu regionalnych i ogólnopolskich konkursach, konferencjach i seminariach naukowych. W ubiegłym rok akademickim została stypendystką ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia naukowe, m.in.: publikacje w czasopismach naukowych, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych oraz nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym. Agata Lizak jest także dwukrotną zwyciężczynią organizowanego przez WSPiA Dyktanda Rzeszowskiego.

W ostatnim czasie może również pochwalić się również wygraniem dwóch prestiżowych konkursów dla młodych prawników. W pierwszym, „Acta non Verba”, zadaniem konkursowym było przygotowanie eseju na jeden z wybranych tematów dotyczących prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego oraz prawa budowlanego. Studentka WSPiA przygotowała pracę z zakresu prawa zamówień publicznych, którą doceniło jury konkursowe. Warto zaznaczyć, że oceniana była nie tylko zawartość merytorycznym pracy, ale także poprawności językowa, klarowności i spójności wypowiedzi oraz umiejętności posługiwania się dorobkiem orzecznictwa sądów polskich i doktryny. Za zwycięstwo oprócz nagrody pieniężnej Agata Lizak otrzymała także możliwość płatnej praktyki studenckiej oraz stażu zawodowego w kancelarii KNTM. Organizatorem konkursu była katowicka kancelarii KNTM, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Stowarzyszenia ELSA.

Drugi konkurs zorganizowany został w Bydgoszczy przez „Santander Art & Culture Law Review”. W tym przypadku zadaniem uczestników było przygotowanie glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wpisywania zabytków na Listę Skarbów Dziedzictwa. W kategorii studentów studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji uczelni publicznych i niepublicznych najlepsza również okazała się Agata Lizak, studentka WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Zwycięskie glosy zostaną opublikowane w „Santander Art & Culture Law Review”.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)