Aktualności
Życie akademickie
27 Stycznia
Źródło: GAZ-SYSTEM
Opublikowano: 2022-01-27

Studia dualne w AGH we współpracy z GAZ-SYSTEM

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie uruchomiła rekrutację na studia dualne na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza. Ich program został opracowany we współpracy z partnerem gospodarczym – firmą GAZ-SYSTEM.

Zapotrzebowanie rynku na gaz ziemny w Polsce jest na rekordowym poziomie, nienotowanym do tej pory w historii. W ostatnich kilku latach popyt na gaz, który GAZ SYSTEM, właściciel i operator infrastruktury przesyłowej w Polsce, w tym Terminalu LNG w Świnoujściu, przesyła siecią przesyłową, wzrósł o ponad 30 proc. Jednym z kluczowych czynników mających na to wpływ jest transformacja sektora energetycznego. Postępująca zmiana krajowego miksu energetycznego będzie się wiązać z dalszym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw surowca, plany Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA przewidują rozbudowę gazowych sieci przesyłowych, w tym jakże ważnych dla rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce i regionie, gazowych połączeń międzysystemowych. Dla realizacji tych zadań niezbędni są wysoko wykwalifikowani pracownicy, mający szeroką wiedzę w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie specjalistów w tym zakresie są studia dualne na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ich celem jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych przez GAZ-SYSTEM SA. Formuła studiów dualnych umożliwia pozyskanie wiedzy praktycznej, dostosowanej do potrzeb i wymagań rynku. Studenci zapoznają się między innymi z zagadnieniami dotyczącymi magazynowania gazu ziemnego, budowy gazociągów i transportu gazu ziemnego,
termodynamiki gazu ziemnego czy zasad zarządzania inwestycjami w inżynierii gazowniczej. Dzięki współpracy ze spółką GAZ-SYSTEM będą mogli liczyć na bogatą ofertę praktyk zawodowych, a na najlepszych czekać będą miejsca pracy i interesujące staże. Absolwenci będą mogli także podjąć pracę w innych przedsiębiorstwach energetycznych, przede wszystkim prowadzących działalność w sektorze gazowniczym lub firmach prowadzących działalność usługową w branży gazowniczej, np. w biurach projektowych. Ukończenie kierunku, zgodnie z obowiązującym prawem, upoważnia absolwentów do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Studia dualne dla maksymalnie 20 studentów zostaną uruchomione od semestru letniego. Rekrutacja rozpoczęła się 10 stycznia i będzie prowadzona do 19 lutego 2022 r. Więcej szczegółów na stronie internetowej AGH.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)