Aktualności
Życie akademickie
27 Marca
Opublikowano: 2017-03-27

Polsko-chińskie studia medyczne

W dniach 27 lutego – 6 marca w Chinach gościła delegacja polsko-chińskiej grupy parlamentarnej, której przewodniczył wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej. Jednym z jej efektów jest podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Uniwersytetem Medycznym w Wenzou dotyczące wspólnych studiów medycznych dla studentów z całego świata. Programem nauczania może być objętych ok. 150 studentów rocznie. Część studiów ma się odbywać w Polsce, część w Chinach. Absolwenci otrzymują dyplom obu uczelni.

Współpraca obu uczelni trwa już od kilku lat, podpisana umowa znacznie poszerzy jej zakres nie tylko jeśli chodzi o wymianę studentów, lecz także w dziedzinie wspólnych badań naukowych. W maju do Lublina przyjadą naukowcy z Wenzou.

Uniwersytet w Wenzou to bardzo nowoczesna uczelnia, lokująca się w ścisłej czołówce chińskich uczelni z uwagi na jakość nauczania. Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia medyczne w języku angielskim od 1995 roku. Obecnie wśród prawie 7,3 tys. studentów uczelni ponad 1,2 tys. to cudzoziemcy z 53 krajów, w tym m.in. z USA, ponieważ lubelska uczelnia uzyskała akredytację stanów Nowy Jork i Kalifornia. Nadal jednak w Polsce studiuje zbyt mało studentów zagranicznych, to porozumienie to krok w kierunku większego umiędzynarodowiania polskich uczelni.

Jk

(źródło: PAP – Nauka w Polsce)

Fot. Stefan Ciechan FA

Dyskusja (0 komentarzy)