Aktualności
Życie akademickie
17 Października
Źródło: media.lightscape.pl
Opublikowano: 2018-10-17

Studia modne i niemodne, czyli czego chcemy się uczyć?

Najnowsze raporty i badania pokazują, że młodzi ludzi coraz rzadziej decydują się na studia? Dlaczego tak się dzieje i czego najchętniej chcą się uczyć studenci.

Z raportów na temat szkolnictwa wyższego wynika, że liczba studentów spada z roku na rok już od 10 lat. Liczba osób, które zdecydowały się na podjęcie studiów w tym roku, jest mniejsza aż o 4,2% w porównaniu z rokiem akademickim 2016/2017. Najwięcej ludzi uczy się w szkołach wyższych w województwie mazowieckim, a najmniej w lubuskim. Z czego to wynika? Najważniejszą przyczyną jest niż demograficzny. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny – pomimo istotnego w 2017 roku wzrostu liczby urodzeń należy mieć na uwadze, że kształtujące się przez minione prawie 30 lat procesy ludnościowe spowodowały, że Polska wkroczyła w okres kolejnego kryzysu demograficznego. Coraz częściej polscy studenci decydują się też realizować program studiów za granicą. Ze statystyk Elab Education Laboratory wynika, że liczba zgłoszeń maturzystów z Polski na zagraniczne uczelnie w 2017 roku wzrosła aż o 20%. Twórcy raportu Szkolnictwo wyższe w Polsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego szacują, że w ciągu najbliższej dekady liczba studentów zmaleje do 1,25 mln. W tym roku jest ich 1,29 mln.

Najpopularniejsze kierunki

Z raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w 2017 roku niemal pół miliona osób podjęło studia, w tym blisko 310 tys. na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, natomiast 119 tys. – drugiego stopnia. Studenci studiów stacjonarnych wciąż liczebnością przewyższają tych, którzy uczą się w trybie niestacjonarnym – jest ich aż o 16% więcej.

– Studia stacjonarne to tryb nauki wybierany przez tych studentów, którzy mają czas, chęć i możliwości, by swoim głównym, codziennym zajęciem uczynić zdobywanie wiedzy na uczelni. Ważnym argumentem dla wielu osób jest to, że ten tryb studiów jest bezpłatny. Studia niestacjonarne wiążą się z cyklicznymi opłatami, dlatego też często wybierają je osoby pracujące. Zakres materiału na studiach dziennych i zaocznych nie różni się. Wybierając kierunek, warto zwrócić uwagę na to, by zdobywać zarówno wiedzę, jak praktykę. W tym zakresie wyższe uczelnie zawodowe, w których studenci odbywają liczne zajęcia-ćwiczenia, są doskonałym przygotowaniem do wejścia na rynek pracy – mówi mgr Kinga Kwiatkowska, socjolog, doradca kariery oraz nauczyciel akademicki specjalizujący się w tematach z zakresu planowania i budowania kariery zawodowej oraz komunikacji, negocjacji i mediacji w PWSZ w Skierniewicach. – Ważny jest też fakt, że w ramach trzech lat studiów licencjackich, od tego roku akademickiego, student ma możliwość realizowania sześciu miesięcy praktyk, które pozwalają zdobyć mu cenne doświadczenie zawodowe. Chodzi tu więc nie tylko o ćwiczenia i warsztaty realizowane w ramach zajęć, ale i o zdobywanie cennych umiejętności poza murami uczelni, choć objętych programem – dodaje.

Jak podaje MNiSW, pierwszą piątkę najpopularniejszych kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stanowią kolejno: informatyka, zarządzanie, psychologia, ekonomia i prawo.

Królowa nauk – informatyka

Informatyka pod względem popularności dystansuje w Polsce wszystkie pozostałe kierunki. Od 2014 jest niekwestionowanym liderem wśród młodych ludzi pod względem pierwszego wyboru kierunku kształcenia. Ta sytuacja powinna cieszyć przede wszystkim pracodawców – szacuje się, że już teraz na polskim rynku brakuje ponad 50 tys. specjalistów w obszarach związanych z nowymi technologiami. Zapotrzebowanie rośnie i nie ma w tym nic dziwnego – rozwój nowych technologii postępuje i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała ulec zmianie. Z raportu dotyczącego niedoboru talentów na światowym rynku pracy przygotowanego przez Manpower Group wynika, że specjaliści IT plasują się na szóstym, bardzo wysokim miejscu.

– Specjaliści ds. automatyzacji, druku 3D, rzeczywistości wirtualnej, a także programiści, graficy czy projektanci UX – dla absolwentów informatyki otwiera się wiele drzwi, za którymi stoją ciekawe, ambitne ścieżki zawodowe. Sektor IT wciąż się rozwija, generując rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Polska jest bardzo popularnym miejscem do lokowania inwestycji zagranicznych, a Polacy, również dzięki wysokiemu poziomowi edukacji na kierunkach kształcących informatyków, są rozpoznawalni na rynku globalnym, jako wysokiej klasy specjaliści od technologii. W siłę rosną też polskie firmy, które potrzebują specjalistów od nowych technologii. To wszystko sprawia, że pojawiają się nowe wyzwania i nowe miejsca pracy dla absolwentów informatyki – wyjaśnia dr Radosław Bednarski nauczyciel akademicki  z PWSZ w Skierniewicach.

Studenci, którzy planują karierę w branży informatycznej, powinni oczywiście być na bieżąco z trendami, ale przede wszystkim muszą zadbać o solidne podstawy. Tu renomowana uczelnia wyższa będzie niezastąpionym źródłem wiedzy i doświadczenia.

Źródło: media.lightscape.pl

Dyskusja (0 komentarzy)