Aktualności
Życie akademickie
03 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-03

Studia muzealnicze na UP im. KEN w Krakowie

Turystyka historyczna i muzealnictwo – to nowy kierunek, który od nowego roku akademickiego uruchamia Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Będzie prowadzony we współpracy z Muzeum Krakowa.

Nowy kierunek znajdzie się w ofercie Instytutu Historii i Archiwistyki UP na rok akademicki 2022/23. Uczelnia i Muzeum wspólnie opracowują plan i program studiów. W umowie umieszczono też zapisy o wzajemnych konsultacjach roboczych, stażach dla pracowników, a także prowadzeniu badań naukowych, organizowaniu konferencji i innych działań o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym, a nawet przygotowywaniu wystaw Muzeum. Tym samym Kraków stanie się jednym z trzech ośrodków akademickich w Polsce ze stricte muzealniczym kierunkiem studiów I stopnia.

Mamy nadzieję,  że potencjał kadrowy Muzeum Krakowa będzie merytorycznym zapleczem dla nowego kierunku studiów w IHiA. Liczymy też,  że placówka będzie odpowiednim miejscem dla realizacji praktyk dla naszych studentów, którzy w przyszłości zasilą kadry tego Muzeum, jak i innych placówek muzealnych w Polsce – nie kryje satysfakcji prof. dr hab. Piotr Borek, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Turystyka historyczna i muzealnictwo to studia licencjackie adresowane do wszystkich zainteresowanych pracą w krajowych i zagranicznych biurach oraz agencjach turystycznych (organizator imprez, pilot, przewodnik), muzeach państwowych, samorządowych i innych podmiotach. Zajęcia odbywać się będą nie tylko w murach uczelni, ale także w terenie. Poprowadzą je wykwalifikowani pracownicy IHiA, którzy od lat angażują się w działalność muzeów całej Polski – przygotowują ekspozycje wystawiennicze, recenzują je, popularyzują ich działalność czy też pracują w radach muzeów.

Szczególne znaczenie będzie miał kurs „Ekspozycje muzealne Muzeum Krakowa”, w ramach którego wybrane wykłady wygłaszać będą pracownicy Muzeum. Kończyć się on będzie egzaminem, dającym uprawnienia do otrzymania certyfikatu muzealnego upoważniającego do oprowadzania po wystawach Muzeum w oddziałach i filiach: Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza, Rynek Podziemny, Pałac Krzysztofory.

Szczegóły na stronie: https://ihia.up.krakow.pl/turystyka-historyczna-i-muzealnictwo-poznaj-nas/

MK

Dyskusja (0 komentarzy)