Aktualności
Życie akademickie
20 Września
Źródło: www.kul.pl
Opublikowano: 2021-09-20

Studia w… areszcie śledczym

Od października w Areszcie Śledczym w Lublinie ruszy kolejna edycja licencjackich studiów stacjonarnych na kierunku nauki o rodzinie i specjalności – asystent osoby niesamodzielnej. Czternastu osadzonych zostanie przyjętych w poczet studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Umowa, którą 17 września podpisali: ks. prof. Mirosław Kalinowski – rektor KUL oraz płk Jacek Wróbel – dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie, reguluje warunki prowadzenia studiów dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia.

Dzięki naszej współpracy więźniowie z powodzeniem mogą wykorzystywać czas odbywania kary do własnego rozwoju, nie tylko intelektualnego, ale także społecznego. Studia stanowią dla nich drogę do readaptacji i powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie z nowymi umiejętnościami i wiedzą – podkreśla rektor KUL.

Osadzeni realizują pełny program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. W ramach procesu resocjalizacji mogą podjąć studia na kierunku nauki o rodzinie o specjalności asystent osoby niesamodzielnej. Studia mają istotne znaczenie, ponieważ poza wymiarem naukowym, stwarzają szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Edukacja w ramach studiów prowadzonych przez KUL jest dla osadzonych szansą na wartościowe zagospodarowanie czasu. Studia i uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego prowadzą do samodowartościowania, co pomoże osadzonym m.in. w poszukiwaniu pracy po wyjściu na wolność – wskazuje dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie.

Inauguracja w Areszcie Śledczym zaplanowana jest na 20 października. Wezmą w niej udział wszyscy studenci–osadzeni, czyli łącznie trzydzieści osób.

Współpraca KUL z aresztem trwa od ośmiu lat. W 2013 roku 36 więźniów rozpoczęło studia na kierunku praca socjalna o specjalności streetworking na Wydziale Teologii. Kandydaci musieli spełnić wymagania służby więziennej oraz przejść normalną procedurę rekrutacji na studia. Studenci pochodzili z całej Polski, a na czas studiów przeniesieni zostali do jednostki w Lublinie. Studia licencjackie ukończyła połowa z nich.

Kolejna edycja projektu rozpoczęła się dwa lata temu, kiedy to 12 osadzonych otrzymało indeksy i rozpoczęło studia na kierunku nauki o rodzinie.

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)