Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-12

Stypendia dla doktorantów warszawskich uczelni

Ruszyła druga edycja programu stypendialnego m.st. Warszawy. O roczne stypendia w kwocie do 30 tys. zł mogą się ubiegać doktoranci warszawskich uczelni, którzy prowadzą projekty badawcze związane z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Termin składania wniosków upływa 8 lipca.

Projekty mogą zgłaszać doktoranci, którzy interesują się Warszawą jako przedmiotem lub obszarem badań. Finansowe wsparcie młodych naukowców pozwoli miastu na wykorzystanie wyników badań naukowych przy podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców.

Stypendia są przyznawane na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez miasto. Doktorant, poza wsparciem finansowym, może liczyć również na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu Miasta, w tym udostępnienie danych i opracowań lub pomoc w załatwieniu formalności, niezbędnych do przeprowadzenia badania. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania, związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Przy wyborze stypendystów brane są pod uwagę: naukowa wartość pracy, zgodność tematu ze wskazanymi obszarami badawczymi, aplikacyjny wymiar badania, uwzględnienie kontekstu lokalnego oraz zmiany społecznej.

– Instytucje i jednostki naukowe są kluczowe dla rozwoju Warszawy. To bezcenny zasób wiedzy, dlatego zachęcamy naukowców do angażowania się w dialog na temat przyszłości miasta – zaprasza Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W bieżącej edycji nabór prowadzony jest w poniższych obszarach:

 • Diagnoza kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy
 • Dzielnice innowacji, parki technologiczne, strefy laboratoriów badawczych
 • Ekologiczne źródła energii w miastach
 • Ekonomia behawioralna
 • Ekonomia cyrkularna
 • Ekonomia współdzielenia
 • Ewaluacja współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych
 • Ewolucja modelu ustroju metropolitalnego Warszawy począwszy od narodzin miasta do ustroju, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem historii insygniów organów władzy samorządowej i symboli m.st. Warszawy
 • Innowacje w sektorze publicznym
 • Kultura innowacji
 • Przestrzenie publiczne. Klasyfikacja przestrzeni publicznych
 • Przestrzenie publiczne. Standard ulicy
 • Rolnictwo miejskie
 • Startupy w Warszawie
 • Szanowanie żywności przez młodzież. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w warszawskich szkołach ponadpodstawowych
 • Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Stypendia dla doktorantów będą przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 tys. zł na projekt. Wniosek o stypendium należy złożyć elektronicznie do 8 lipca na stronie um.warszawa.pl/stypendia.
Regulamin oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie um.warszawa.pl/sdd.

Więcej informacji można uzyskać: mailowo: naukowa@um.warszawa.pl lub telefonicznie: 22 443 01 76.

MK, źródło: UM

Dyskusja (0 komentarzy)