Aktualności
Życie akademickie
20 Maja
Opublikowano: 2020-05-20

Stypendia dla studentów i absolwentów prawa

Sto stypendiów Santander IE Tech4Law czeka na studentów ostatniego roku i absolwentów prawa z ostatnich pięciu lat. Nabór do programu trwa do 15 czerwca. 

Santander Univesidades, program edukacyjny realizowany u nas przez Santander Bank Polska, uruchamia kolejny nabór na stypendia kompetencyjne. Przeznaczone są dla osób z Polski, Argentyny, Brazylii, Chile, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Meksyku, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Ich celem jest rozwijanie umiejętności cyfrowych oraz wiedzy z zakresu prawa cyfrowego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. Stu wybranych kandydatów weźmie udział w prestiżowym kursie internetowym Tech4Law trwającym 5 tygodni. Zajęcia będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim, pod nadzorem akademickim IE Law School – jednej z wiodących szkół IE University o międzynarodowej renomie, będącej liderem w dziedzinie szkoleń prawniczych. Szkolenie zostało opracowane wspólnie z działem prawnym Grupy Santander i IE Law School przy wsparciu Santander Universidades i IE Exponential Learning, aby zaspokoić rzeczywiste potrzeby firm w kontekście digitalizacji i transformacji cyfrowej.

– W odpowiedzi na potrzeby klientów i konsumentów przyzwyczajonych do znajdowania rozwiązań za pomocą jednego kliknięcia, praca prawników nie może wciąż opierać się zasadach obowiązujących w XIX lub XX wieku. Sektor finansowy jest tego dobrym przykładem i w Grupie Santander chcemy wspierać nowe pokolenia prawników, aby mogli odnaleźć się w tym nowym środowisku. Dlatego wspólnie z IE, Santander Universidades i działem prawnym Grupy oferujemy kompleksowy program stypendiów i praktyk, aby studenci i absolwenci prawa mogli rozwijać swoją karierę zawodową z większymi szansami na sukces – mówi Óscar García Maceiras, globalny dyrektor działu prawnego Grupy Santander.

Podczas kursu studenci zdobędą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie wykorzystania różnych technologii w nowym modelu biznesowym w sektorze prawnym i do uzyskania w nim przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia umożliwiające im zdobycie umiejętności i zrozumienie wyzwań związanych z najnowszymi trendami w sektorze prawnym w tym zdigitalizowanym świecie.

– Transformacja cyfrowa rewolucjonizuje wszystkie branże, szczególnie teraz w okresie izolacji wywołanej pandemią. Cieszy nas współpraca z Grupą Santander w celu promowania talentów w sektorze prawnym. W IE Law School szkolimy najlepszych prawników biznesowych w zakresie umiejętności i kompetencji prawnych i cyfrowych. Transformacja sektora prawnego oraz społeczeństwa w kierunku technologii i digitalizacji wymaga od przyszłych prawników przygotowania, aby mogli odpowiedzieć na tę nową rzeczywistość. Zarówno my, jak i Santander chcemy wykształcić prawników biznesowych w zakresie wykorzystania digitalizacji w zawodzie – zapewnia Soledad Atienza, prodziekan IE Law School.

Dziesięciu studentów mających najlepsze wyniki w programie weźmie udział w procesie rekrutacji na praktyki zawodowe w dziale prawnym Grupy Santander i będzie miało możliwość dołączenia do zespołu. Ponadto Fundación IE oraz IE Law School oferują stypendium na studia magisterskie w zakresie legal-tech na IE University dla najlepszego uczestnika programu, który spełni wszelkie wymogi rekrutacyjne i kryteria Komitetu Stypendialnego Fundación IE. Ten prestiżowy program, trwający 10 miesięcy, realizowany jest w Madrycie, Dolinie Krzemowej i Izraelu, zarówno w formie tradycyjnej, jak i online.

Kandydaci mogą zapisywać się do programu na stronie www.santander-grants.com do 15 czerwca 2020 r.

Santander współpracuje z uczelniami na całym świecie od ponad 20 lat. W ubiegłym roku przyznał 68 671 stypendiów o łącznej wysokości 119 milionów euro.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)