Aktualności
Życie akademickie
22 Września
Opublikowano: 2021-09-22

Stypendia dla studentów warszawskich uczelni

Do 11 października studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium im. Jana Pawła II. Trwa rekrutacja w 17. edycji programu.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Przez 16 lat przyznano łącznie ponad 9 tys. stypendiów dla uczniów szkół podstawowych (po ukończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia.

O stypendium dla studentów mogą się ubiegać osoby kształcące się w warszawskich uczelniach, jeśli spełniają łącznie następujące wymagania formalne: uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 3.5, a w przypadku studentów I roku, czyli tegorocznych maturzystów, musi to być co najmniej 4,0), miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego w 2020 roku nie przekraczał kwoty 1700 zł, a sami kandydaci mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym.

Formularze wniosków są dostępne w wersji elektronicznej na stronie um.warszawa.pl/stypendia. Wnioski można złożyć elektronicznie, osobiście lub pocztą na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój.

W Centrum Myśli Jana Pawła II zależy nam, aby wspierać przede wszystkim kreatywność młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kształtować rzeczywistość społeczną i kulturalną w Polsce. Poprzez różne propozycje działań w ramach stypendialnego programu edukacyjnego w ciągu roku uczymy ich, jak realizować ambitne pomysły i staramy się pobudzać do podejmowania nowych wyzwań – mówi Maria Jankowska z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Jedną ze stypendystek jest Paulina Paluch, od pięciu lat trenująca lekkoatletykę w klubie AZS AWF Warszawa. Specjalizuje się w sprincie, jest tegoroczną mistrzynią Polski w sztafecie 4 × 100 m. W tym roku została objęta programem stypendialnym m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Stypendium pobudza do stawiania sobie ambitnych celów. Moim na ten rok był udział w Igrzyskach XXXII Olimpiady w Tokio 2020. Dzięki stypendium udało mi się wyjechać na Igrzyska i reprezentować nasz kraj w sztafecie 4 × 100m. Spełniło się jedno z moich marzeń – przyznaje Paulina Paluch.

Rekrutacja dla studentów prowadzona jest do 11 października 2021 r. Wysokość stypendium dla studentów wynosi od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie. Więcej informacji na stronie www.stypendiajp2.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)