Aktualności
Życie akademickie
20 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-20

Stypendia dla studentów warszawskich uczelni

Od 200 do nawet 1500 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci warszawskich uczelni, którzy odnoszą sukcesy sportowe, artystyczne, naukowe lub angażują się społecznie. Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II rozpocznie się 1 września.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Każdego roku około 250 zdolnych uczniów i studentów, wyróżniających się, zaangażowaniem i talentem, może dzięki stypendiom rozwijać swoje zdolności. Przez 17 lat przyznano łącznie blisko 10 tys. stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26 roku życia.

Ubiegać się o nie mogą młodzi ludzie, którzy osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne, a dodatkowo spełniają kryteria formalne, czyli uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen 3,5 w przypadku studentów), a miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 2 tys. zł. Nabór wniosków dla studentów rozpocznie się 1 września i potrwa do 10 października.

Na uwagę zasługuje fakt, że stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Wszystkie szczegóły na temat przyznawania stypendiów m.st Warszawy im. Jana Pawła II oraz programu stypendialnego Centrum można znaleźć na stronie: stypendiajp2.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)