Aktualności
Życie akademickie
17 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-17

Stypendia dla studentów warszawskich uczelni

Jak co roku uczniowie i studenci z warszawskich szkół i uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Rekrutacja w 17. edycji programu prowadzonego przez Centrum Myśli Jana Pawła II rozpocznie się 25 czerwca. 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. Przez 16 lat jego trwania przyznano łącznie ponad 9 tys. stypendiów. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26. roku życia. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, jeśli spełniają łącznie następujące wymagania formalne: uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów), miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1700 zł oraz mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym.

Rekrutacja do edycji 2021/2022 dla uczniów i słuchaczy szkół policealnych rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do końca lipca 2021 r. Rekrutacja dla studentów prowadzona będzie od 1 września do 10 października 2021 r. Wysokość stypendium wynosi od 200 zł do nawet 1500 zł.  Więcej informacji na stronie: www.stypendiajp2.pl.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie stypendia.um.warszawa.pl – na miejskiej platformie, za pomocą której można ubiegać się o wszystkie stypendia, które oferuje stolica. Wnioski wraz z załącznikami można złożyć elektronicznie, a także osobiście lub pocztą na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa.

Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Pomimo trwającej pandemii młodzież miała szansę pracować warsztatowo nad ideą pokoju i zagadnieniami komunikacji. Starsi koledzy i koleżanki wspierali młodszych w nauce w projekcie „Podziel się talentem”. Coroczną tradycją stała się wspólna praca stypendystów nad własną grą. Gra o Wolność jest cały czas dostępna na stronie www.graowolnosc.pl w wersji miejskiej oraz online – mówi Kinga Świstak z działu stypendialno-edukacyjnego.

Program stypendialny to szansa na poznanie rówieśników i integrację w gronie stypendystów oraz na rozwój swoich indywidualnych talentów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)