Aktualności
Życie akademickie
22 Lutego
Opublikowano: 2021-02-22

Stypendia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał 362 studentom stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Do resortu wpłynęło 890 wniosków o przyznanie stypendium. Zgłoszeń dokonywali rektorzy, a rozpatrywał je specjalny Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Jego członkowie zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów.

Na tej podstawie minister edukacji i nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, w tym:

  • 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe;
  • 42 stypendia za osiągnięcia sportowe;
  • 35 stypendiów za osiągnięcia artystyczne.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez: Uniwersytet Warszawski ‒ 63, Uniwersytet Jagielloński – 60, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 24, Politechnikę Warszawską – 16 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 14. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 tys. zł. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

MK, źródło: MEiN

Lista stypendystów MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)