Aktualności
Życie akademickie
30 Listopada
Opublikowano: 2020-11-30

Stypendia doktoranckie prezesa PAN

Dziesięcioro doktorantów z instytutów naukowych PAN otrzymało stypendia prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia.

To już piąta edycja programu stypendialnego, który ma na celu pomoc w osobistym rozwoju młodych badaczy. O stypendia ubiegać się mogą osoby kształcące się na studiach doktoranckich, a od tego roku także w szkołach doktorskich, które ukończyły co najmniej pierwszy rok studiów, otrzymały wpis na rok kolejny oraz posiadają w dorobku wybitne osiągnięcia naukowe w swojej dyscyplinie. Pieniądze w wysokości nieprzekraczającej 25 tys. zł za każde stypendium wypłacą doktorantom jednorazowo w 2020 r. instytuty PAN z funduszy przekazanych na ten cel przez prezesa Akademii.

W tym roku oceniono 59 wniosków, z którymi wystąpili do prezesa PAN, dyrektorzy instytutów PAN. Na podstawie sporządzonej listy rankingowej dziesięcioro młodych naukowców, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów, otrzymało od prof. Jerzego Duszyńskiego stypendia na rok akademicki 2020/2021:

  • Natalia Bryniarska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk;
  • Klaudiusz Czudek z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk;
  • Alexandra Dobosz z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk;
  • Kinga Gawlińska z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk;
  • Piotr Tadeusz Grochowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk;
  • Paulina Komorek z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk;
  • Karolina Elżbieciak-Piecka z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk;
  • Ines Catarina Marouvo Simoes z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk;
  • Justyna Śliwińska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk;
  • Karolina Trejgis z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

W prowadzenie studiów doktoranckich są zaangażowane 44 instytuty PAN. W ubiegłym roku podjęło działalność dziewiętnaście szkół doktorskich, prowadzonych lub współprowadzonych przez 57 instytutów PAN. Szkoły są prowadzone wspólnie przez instytuty PAN bądź wspólnie z uczelniami i instytutami badawczymi. Najszersze grono instytutów PAN tworzących szkołę liczy 9 jednostek PAN.

Według danych na koniec 2019 roku w instytutach PAN kształciło się 1873 doktorantów, z czego nieco ponad 200 w w szkołach doktorskich. Liczba obcokrajowców zwiększyła się do 302 osób, co znaczy, że stanowią oni 16% ogółu doktorantów.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: