Aktualności
Życie akademickie
20 Lutego
Opublikowano: 2019-02-20

Stypendia Fulbrighta przyznane!

24 pracowników naukowych, 22 doktorantów i 16 studentów wyjedzie do USA na stypendium Fulbrighta w roku akademickim 2019-2020. W trakcie rekrutacji kandydaci starali się o jedno z pięciu stypendiów.

Fulbright Senior Award to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendia badawcze lub badawczo-dydaktyczne dla pracowników naukowych po doktoracie. Na przyszły rok akademicki Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 21 takich stypendiów spośród 80 otrzymanych kompletnych zgłoszeń:

 1. Dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
 2. Dr Adam Dyrda, Katedra Teorii Prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 3. Dr Adam Gorczyński, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Dr Magdalena Góra, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5. Dr Katarzyna Grzelak, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 6. Dr hab. Jan Jaśkowiec, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 7. Dr Kamil Kaźmierski, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, Katedra Nauk o Polityce, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 9. Dr hab. Lena Magnone, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 10. Dr Izabella Main, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 11. Prof. dr hab. Hanna Mamzer, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. Dr hab. Jakub Matusik, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 13. Dr hab. Michał Michałowski, Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. Dr Klara Naszkowska, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN w Warszawie
 15. Dr Magdalena Olszewska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 16. Dr Michał Puszczyński, Katedra Ceramiki, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 17. Dr Wojciech Rafałowski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 18. Dr Magda Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 19. Dr Agata Weydmann-Zwolicka, Zakład Badań Planktonu Morskiego, Uniwersytet Gdański
 20. Dr Justyna Wierzchowska, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski
 21. Dr hab. Łukasz Wyrzykowski, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski.

Fulbright Slavic Award to z kolei stypendium trwające 3 lub 4 miesiące, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyzna 2 stypendia w tej kategorii, a nazwiska laureatów zostaną opublikowane po zatwierdzeniu nominacji przez J. William Fulbright Foreign Scholarship Board.

Fulbright Scholar-in-Residence Award to trwające od 3 do 12 miesięcy stypendium dla pracowników naukowych po doktoracie, na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej wspierającej małe amerykańskie uczelnie wyższe. Laureat tego stypendium zostanie opublikowanych po zatwierdzeniu nominacji przez J. William Fulbright Foreign Scholarship Board.

Fulbright Junior Research Award to trwające od 6 do 9 miesięcy stypendia badawcze dla doktorantów z polskich uczelni. Na rok akademicki 2019-20 przyznano 22 takie stypendia spośród 53 otrzymanych zgłoszeń:

 1. Sabina Baraniewicz-Kotasińska, doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego
 2. Olga Chrzanowska, doktorantka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
 3. Kacper Dziekan, doktorant w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. Inga Hajdarowicz, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 5. Kasper Hanus, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Kamil Idziak, doktorant w Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej
 7. Agata Janicka, doktorantka na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. Krzysztof Jarosz, doktorant na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej
 9. Greta Klejborowska, doktorantka na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 10. Anna Kluza, doktorantka w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
 11. Paweł Knut, doktorant na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
 12. Mateusz Król, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
 13. Karolina Mazur, doktorantka na Wydziale Mechanicznym Politechniki Częstochowskiej
 14. Konrad Sierzputowski, doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 15. Mateusz Strzelecki, doktorant na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 16. Marta Taperek, doktorantka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 17. Marta Tomczak, doktoranta w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 18. Jakub Wabiński, doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 19. Marek Wąsiński, doktorant w Katedrze Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 20. Anna Wróblewska, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 21. Adrianna Zabrzewska, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 22. Emilia Zawieja, doktorantka w Instytucie Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Fulbright Graduate Student Award to trwające 9 miesięcy stypendia finansujące pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich oraz oferujące wsparcie w aplikowaniu na amerykańskie uczelnie. Na rok akademicki 2019-20 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 8 takich stypendiów spośród 96 otrzymanych kompletnych zgłoszeń. Przyznano także 8 przedłużeń stypendium na kolejny rok akademicki:

 1. Oskar Dondelewski, absolwent Imperial College London (studia magisterskie, advanced mechanical engineering)
 2. Gabriela Gawlik, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie, farmacja)
 3. Łukasz Klikowicz, absolwent Politechniki Warszawskiej (studia inżynierskie, budownictwo)
 4. Maria Kopka, absolwentka Politechniki Poznańskiej (studia magisterskie, architektura)
 5. Wojciech Kowalski, absolwent Imperial College London (studia magisterskie, aeronautical engineering)
 6. Jan Kwapisz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie, matematyka)
 7. Jakub Snopek, absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia magisterskie, planowanie przestrzenne)
 8. Filip Syczyński, absolwent Edinburgh College of Art (studia licencjackie, filmmaking).

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z innymi krajami. W Polsce Program Fulbrighta administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu. W 2019 roku Program Fulbrighta w Polsce świętuje swoje 60-lecie! W tym okresie program umożliwił ponad 2 tys. Polaków realizację projektów naukowych lub podjęcie studiów na najlepszych amerykańskich uczelniach.

Źródło: fulbright.edu.pl

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)